Dolgu Duvarların Betonarme Binaların Doğal Titreşim Periyotları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi


Creative Commons License

Yiğit A., Erdil B. , Akkaya İ.

3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NATURAL HAZARDS AND DISASTER MANAGEMENT, Van, Türkiye, 25 - 26 Ekim 2019, cilt.2, sa.2, ss.120-127

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 2
  • Basıldığı Şehir: Van
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.120-127

Özet

Tuğla, gaz beton, briket vb. inşaat malzemeleri ile kaplama veya bölme amaçlı kullanılan dolgu duvarlar, betonarme yapılarla birlikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Deprem yönetmeliklerinde dolgu duvar taşıyıcı eleman olarak her ne kadar kabulü onanmasa da veya sadece ağırlık olarak yapıya bir etkisi olduğu kabul edilse de yıllarca yapılan analitik ve deneysel çalışmalar neticesinde dolgu duvarların betonarme yapıların davranışına önemli bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada dolgu duvarlı gerçek betonarme binalar ele alınmıştır. Bu binalar üç boyutlu olarak modellenerek dinamik analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda binaların dolgu duvarlı ve dolgu duvarsız modellerine ait doğal titreşim periyot değerleri bina planının her iki doğrultusu için elde edilmiştir. Elde edilen doğal titreşim periyotları daha sonra binalardan alınan mikrotremor ölçümleri ile karşılaştırılmıştır. Dolgu duvarlı olarak analiz edilen binaların doğal titreşim periyotlarının önemli düzeyde azaldığı ve mikrotremor ölçümlerine daha yakın değerler elde edildiği görülmüştür.

Infill walls constructed from brick, porous concrete block, briquette etc., which are used for the purpose of coating or partition, are commonly used with reinforced concrete structures. Although infill walls are only considered to be a load for the structure and not regarded as a structural member in the seismic codes, it has been determined that the effect of the infill walls on the behavior of reinforced concrete structures is great. In this study, reinforced concrete buildings with infill walls are taken into account. 3D models of the buildings were created and dynamic analysis was performed. Natural vibration periods for both principal directions of the buildings with or with out infills were obtained. Then, natural vibration periods were compared with the microtremor measurements taken from these sample buildings. It was found that infill walls reduce the natural vibration periods of the buildings and the values for the models considering infill walls become closer to the microtremor recordings.