Biyoloji İle İlgili, Önemli Makroskobik Kavramlara İlişkin Ders Materyali Geliştirmek


Creative Commons License

DEMİRKUŞ N., BATIHAN N.

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), Afyon, Turkey, 23 - 25 March 2018, pp.627-631

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Afyon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.627-631
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In Turkish; the absence of new names and concepts corresponding to developing technology is an important question. The concepts related to foreign languages, corresponding to; it is necessary to derive meaningful, easily conceived Turkish concepts. These problems lead to the misconception, the learning of the missing and incorrect concepts. We need to place science of nature and technology right in our minds. In Turkish, it is important to update foreign concepts correctly and comprehensibly. For this reason, new concepts that are easy to apply can be derived. It is necessary to develop new rules and conceptual materials to ensure that existing concepts are understood and settled in our minds.

            The concepts are like building blocks of science. How important the cell is for living things; concepts are so important for science. Learning the concepts incompletely or incorrectly causes misconception and action. For example: in bone tissue; The nerves extending in the longitudinal direction and the blood vessels pass through are called the Havers channel. It makes it easier for us to associate Havers with channels instead of channels with long bone channels. For this reason, concepts must be transferred to my mind in the correct form. The nonconformity of the concepts with Turkish prevents the development of science and technology.

         With this logic, our work also includes definitions and visuals of important macroscopic concepts in biology; We have gathered from print publications, internet and other media environment from YYÜ Education Faculty Biology Education Department of Materials Development-Preparation Room. We have compiled and organized biological concepts related to biology in primary, secondary, high school and higher education. In this study, descriptions of 800 concepts and 5000 images were presented to the internet.

            Biological concepts are arranged in the Macromedia Dreaweaver web editor, sorted by letter order:

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kav/indexa.htm web address has been made open to the internet. In addition, using FlipAlbum 6.0 Suite, internet and internal link concept virtual book is prepared.

            New concepts in Turkish corresponding to some foreign concepts have been proposed.

 

Keywords: Teaching Biology. Macroscopic concepts of biology.

Türkçe‘ de; gelişen teknolojiye karşılık gelen yeni isim ve kavramların olmaması önemli bir sorundur. Yabancı dil kökenli kavramlara, karşılık gelen; mantıklı, kolay çağrışılan Türkçe kavramların türetilmesi gerekir. Bu sorunlar, kavram yanılgısına, eksik ve hatalı kavram öğrenilmesine neden olmaktadır. Doğa ve teknoloji bilimlerini, zihnimize doğru yerleştirmemiz gerekir. Türkçe’ ye, yabancı kavramları doğru ve anlaşılabilir güncellemek önemlidir.  Bu nedenle hayata kolay uygulanabilir yeni kavramalar türetilmelidir. Var olan kavramların doğru anlaşılmasını ve zihnimize doğru yerleşmesini sağlamak amaçlı, yeni kuralar ve kavramsal materyaller geliştirmek gerekir.

         Kavramlar, bilimin yapı taşları gibidir. Canlılar için hücre ne kadar önemliyse; kavramlar da bilim için o kadar önemlidir. Kavramların eksik veya yanlış öğrenilmesi, düşünce ve eylem yanılgısına neden olur. Örneğin: kemik dokuda; boyuna uzanan sinir ve kan damarlarının geçtiği kanala Havers kanalı denir. Buna Havers kanalı yerine, uzun kemik kanalı demek bize daha kolay çağrışım yapar.  Bu nedenle kavramların zihnimize doğru şekil de aktarılması gerekir. Kavramların Türkçe ile bağdaşmaması, bilim ve teknolojinin gelişmesine engel olur.

Bu mantıktan hareketle, çalışmamız da, biyolojide ki önemli makroskobik kavramların tanımlarını ve görsellerini; YYÜ Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Materyal Geliştirme-Hazırlama Odası’ndan, basılı yayınlardan, internet ve diğer medya ortamından topladık. İlk, orta, lise ve yükseköğretim de biyolojiyle ilgili biyolojik kavramları derledik ve düzenledik. Bu çalışma da 800 kavrama ait 5000 görüntü ve tanımları internette hizmete sunulmuştur.

Biyolojik kavramlar, Macromedia Dreaweaver web editöründe düzenlenerek, harf sırasına göre dizilerek:

http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/kav/indexa.htm web adresin de internette açık hale getirilmiştir. Ayrıca FlipAlbum 6.0 Suite kullanılarak internet ve internal linkli kavram sanal kitabı hazırlanmıştır.

Yabancı bazı kavramlara karşılık gelen Türkçe yeni kavramlar önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: Biyoloji öğretimi,  Makroskobik biyoloji kavramları,