The Function of the Adjective in the Qur’an and Its Contribution to Meaning


Creative Commons License

Doğan M. Z.

İslami İlimler Dergisi, vol.17, no.1, pp.155-182, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.34082/islamiilimler.1093926
  • Journal Name: İslami İlimler Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM), Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.155-182
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In order to read and understand the Qur'an correctly, it is necessary to know the science of nahw, which determines the basic rules of Arabic. Because, it is not possible to fully understand the Qur'an, which is unique in many ways such as rhetoric and fluency, without knowing the knowledge of nahw. For this reason, scholars have revealed the basic rules of nahw science. Thus, the science of nahw has had an important position in the understanding of the Qur'an from the very first periods, and many philological independent exegesis studies have been carried out in this field. One of the most important subjects of the science of nahw is adjective. Because the adjective has many important functions such as its position in the sentence and its contribution to the meaning. These important functions of the adjective in the sentence have a great role in the correct understanding of the Qur'an. Because, in the sense of the Qur'an, the adjective has many important functions such as privatization, explanation, praise, slander, reinforcement, pity, exaggeration, generalization and detailing. Due to the important functions of the adjective in understanding the Qur'an, first of all, the concept of adjective was briefly touched upon in our study. Then, the basic provisions of the adjective and the types of adjective are discussed. Then, the important functions of the adjective in the sense of the Qur'an such as privatization, explanation, praising, vilifying, reinforcement, pity, exaggeration, generalization and detailing are discussed.

Keywords: Tafsir, Qur'an, Nahw, İrab, Function of Adjective.

Kur’ân-ı Kerîm’i doğru okumak ve anlamak için Arapçanın temel kurallarını belirleyen nahiv ilmini iyi bilmek gerekir. Zira nahiv ilmi bilinmeden belâgat ve fesâhat gibi birçok yönden mu‘ciz olan Kur’ân’ın tam anlaşılması mümkün değildir. Bundan dolayı âlimler, nahiv ilminin temel kurallarını ortaya koymuşlardır. Böylece nahiv ilmi, Kur’ân’ın anlaşılmasında daha ilk dönemlerden itibaren önemli bir konuma sahip olmuş ve bu alanda filolojik nitelikli birçok müstakil tefsir çalışması yapılmıştır. Nahiv ilminin en önemli konularından biri sıfattır. Çünkü sıfatın cümle içerisindeki konumu ve manaya katkısı gibi önemli birçok işlevi bulunmaktadır. Sıfatın cümle içerisindeki bu önemli işlevleri, Kur’ân’ın doğru anlaşılmasında da büyük bir role sahip olmaktadır. Zira Kur’ân-ı Kerîm’i anlamada sıfatın tahsîs, tavdîh, medh, zem, te’kîd, terahhum, mübâlağa, taʻmîm ve tafsîl gibi pek çok işlevi vardır. Kur’ân’ı anlamada sıfatın söz konusu önemli işlevlerinden dolayı çalışmamızda öncelikle sıfat kavramına kısaca temas edilmiştir. Ardından sıfatın temel hükümleri ve sıfatın çeşitleri ele alınmıştır. Daha sonra da Kur’ân-ı Kerîm’i anlamada sıfatın tahsîs, tavdîh, medh, zem, te’kîd, terahhum, mübâlağa, taʻmîm ve tafsîl gibi önemli işlevleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur’ân, Nahiv, İʻrâb, Sıfatın İşlevi.