Morphological and Molecular Investigations on Spathidiid Ciliates (Ciliophora, Spathidiida) Isolated from Coastal Sands of Lake Van


Dicle N. F., Yıldız İ.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, pp.1-14, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, we investigated the morphological characteristics and phylogenetic position based on the 18S rDNA gene sequence of the Spathidium species isolated from the coastal sands of Lake Van. Three populations of ciliates were observed, showing different morphology in cultures. Our results indicate that the nucleotide sequences of the 18S rDNA gene region of these populations were similar and they were different developmental stages of the same species. Phylogenetic analyses based on the nucleotide sequences of the 18S rDNA gene region showed that Spathidium sp. isolated in this study clustered together with Lagnophrya acuminata, Enchelys gasterosterus, and Balantidion pellucidum rather than their congeners. There are contradictions between the morphological classification system and molecular phylogeny of Spathidiid ciliates, and it is seen that the genus Spathidium is a paraphyletic taxon. However, the lack of nucleotide sequence data for many species of the species-rich genus Spathidium limits the elucidation of the molecular phylogenetic status of this taxon. Phylogenetic analyzes using different gene regions with the support of detailed morphological data to be isolated from different habitats will clarify this problem. 

Bu çalışmada Van Gölü kıyı kumlarından izole edilen bir Spathidium türünün morfolojik ve 18S rDNA gen dizisine dayalı filogenetik özellikleri araştırıldı. Kültürlerde farklı morfoloji sergileyen üç siliyat popülasyonu gözlendi. Bu popülasyonların 18S rDNA gen bölgesine ait nükleotid dizilerinin benzer olduğu görüldü ve bunların aynı türün farklı gelişim evreleri olduğuna karar verildi. 18S rDNA gen bölgesine ait nükleotid dizilerine dayalı filogenetik analizlerde bu çalışmada izole edilen Spathidium sp.’nin hemcinslerinden ziyade Lagynophrya acuminata, Enchelys gasterosterus ve Balantidion pellucidum ile birlikte kümelendikleri görüldü. Spathidiid siliyatların morfolojik sınıflandırma sistemi ile moleküler filogenisi arasında çelişkiler mevcut olup, Spathidium cinsinin parafiletik bir takson olduğu görülmektedir. Bununla birlikte tür zengini Spathidium cinsinin pek çok türü ile ilgili gen dizisinin bilinmemesi bu taksonun moleküler filogenetik durumunun açıklığa kavuşturulmasını sınırlamakta olup, farklı habitatlardan izole edilecek ayrıntılı morfolojik veriler ile birlikte farklı gen bölgelerinin de kullanılacağı filogenetik analizlere ihtiyaç duyulmaktadır.