Marka Aşkının Ağızdan Ağıza İletişim Üzerindeki Etkisinde Marka Sadakatinin Aracılık Rolünün İncelenmesi


Creative Commons License

Aydın İ., Çelik Z.

2nd International Conference on Scientific and Academic Research, Konya, Turkey, 14 - 16 March 2023, vol.1, pp.168-173

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.168-173
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to examine the indirect effect of brand love on word of mouth communication through brand loyalty, as well as to investigate the direct effects of brand love on word of mouth and brand loyalty and brand loyalty on word of mouth. The population of the study consists of those who live in Turkey and know the brand shown in the study. The sample of the study is 252 people, reached by convenience sampling method. The sample was reached through online surveys. Structural equation modeling was used to analyze. According to the results obtained, brand love has an indirect effect on word of mouth communication through brand loyalty. A direct positive effect of brand love on brand loyalty and word of mouth was also found. Brand loyalty has a direct positive effect on word of mouth. In this study, which was carried out by considering a ready-made clothing brand, it was understood that brand love is a very important factor for companies. It is thought that companies can create an emotional commitment to their brands with appropriate activities toward their target audiences and that they can gain a good place in people's hearts by acting within the framework of social responsibility. It is expected that an emotional bond will be formed or strengthened, especially between societies and brands that stand by them in difficult times.

Bu çalışmanın amacı, marka aşkının ağızdan ağıza iletişim üzerindeki dolaylı etkisinin marka sadakati aracılığıyla incelemenin yanında marka aşkının marka sadakati ve ağızdan ağıza iletişim üzerindeki ve marka sadakatinin ağızdan ağıza iletişim üzerindeki doğrudan etkilerinin araştırılmasıdır. Çalışmanın evreni Türkiye’de yaşayıp, çalışmada gösterilen markayı tanıyanlardan oluşmaktadır. Çalışmanın örneklemi ise kolayda örnekleme yöntemiyle ulaşılan 252 kişidir. Örnekleme online anketlerle ulaşılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde yapısal eşitlik modellemesinden faydalanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre marka aşkının marka sadakati aracılığıyla ağızdan ağıza iletişim üzerinde dolaylı etkisi vardır. Marka aşkının ağızdan ağıza iletişim ve marka sadakati üzerinde doğrudan olumlu etkisine de rastlanmıştır. Marka sadakati ise ağızdan ağıza iletişimi doğrudan ve olumlu etkilemiştir. Bir hazır giyim markası ele alınarak gerçekleştirilen bu çalışmada marka aşkının şirketler için oldukça önemli bir faktör olduğu anlaşılmaktadır. Şirketlerin hedef kitlelerine yönelik uygun faaliyetlerle markalarına duygusal bir bağlılık oluşturabilecekleri ve sosyal sorumluluk çerçevesinde hareket ederek insanların kalplerinde iyi bir yer edinebilecekleri düşünülmektedir. Özellikle toplumlarla, toplumların zor zamanlarında yanlarında olan markalar aralarında duygusal bir bağ oluşması veya güçlenmesi beklenmektedir.