The Effects of Different Nitrogen and Phosphorus Doses and Bacteria Inoculation (Rhizobium phaseoli) on the Yield and Yield Components of Field Bean (Phaseolus vulgaris L.)


Creative Commons License

Bildirici N., Yılmaz N.

Journal of Agronomy, vol.4, no.3, pp.207-215, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 3
  • Publication Date: 2005
  • Journal Name: Journal of Agronomy
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, Veterinary Science Database
  • Page Numbers: pp.207-215
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of the research was to find out the effects of bacteria inoculation, four different nitrogen (0, 20, 40, 60 �kg �ha-1 �N) and four different phosphorus doses (0, 40, 60, 80 kg ha-1 P2O5) on field bean in Van-Turkey ecological condition. Although the effects of the applications showed differences depending on years, nitrogen application exerted a significant and positive effect on pod number, grain yield and raw protein proportion, whereas no significant effect was seen on seed number per pod and weight of thousand seeds. As for the effects of phosphorous doses, they weren’t found to be significant for all of the factors. On the other hand, bacteria inoculation exerted a significant and positive effect on pod number per plant and grain yield, whereas no effect of this application was seen on weight of thousand seeds and raw protein rate.

Özet

Araştırma bakteri aşılamasının, dört farklı nitrojen (0, 20, 40, 60 kg ha -1 N) ve dört farklı fosfor dozunun (0, 40, 60, 80 kg ha -1 P2O5 ) Van-Türkiye ekolojik koşullarında Şeker fasulyesi (Phaseolus vulgaris L.) çeşidinde verim ve verim öğeleri üzerine etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Uygulamaların etkileri yıllara göre farklılık gösterse de azot uygulaması bakla sayısı, tane verimi üzerinde önemli ve olumlu etki yapmıştır ve ham protein oranı, bakla başına tohum sayısı ve bin tohum ağırlığı üzerinde önemli bir etki görülmemiştir. Fosfor dozlarının etkilerine gelince, tüm faktörler için önemli bulunmadı. Diğer taraftan bakteri aşılaması bitki başına bakla sayısı ve tane verimi üzerinde önemli ve olumlu bir etki yaratırken, bu uygulamanın bin tane ağırlığı ve ham protein oranı üzerinde herhangi bir etkisi görülmemiştir.