Geleneksel Tekstil Tekniklerinin Çağdaş Yorumlaması: Sanatçı Olga De Amaral Örneği


Creative Commons License

Oskay N.

Uluslararası Zanaattan Sanata Kongresi, Uşak, Turkey, 14 - 16 December 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Uşak
  • Country: Turkey
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

İnsan uygarlığı kadar eski bir tarihe sahip olan tekstil; kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınma ile birlikte varlığını günümüze kadar sürdürmeyi başarmıştır. Kültürel değerlerin önemli bir parçası olan tekstil sanatı, gerek geleneksel değerlerin korunarak yeniden yorumlanmasının gerekse sanatsal bir disiplin olarak çağdaş bir ifade biçimi almasının önünü açmıştır.

Farklı teknikler barındıran tekstil sanatı; gelenek ve geleceği birleştiren önemli sanat platformlarından biri olmuştur. Günümüz tekstil sanatçılarının birçoğu da tekstil sanatının bu misyonunu sürdürmeye devam etmektedir. Geleneksel değerlerden beslenerek, malzemeyi ve tekniği günümüz şartlarında bir araç olarak kullanan önemli tekstil sanatçılarından Kolombiyalı lif sanatçısı Olga de Amaral ve önemli eserleri bu araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır. Sanatçının, eserlerinin büyük bölümü dokuma ve nakış tekniklerinin yanı sıra iplik üzerinden çeşitli manipülasyonlar yapılarak illüzyon yaratma üzerine kurgulanmıştır. Bu bağlamda ele alındığında sanatçının çalışmaları geleneksel anlatımdan çağdaş anlatım formuna dönüşmüştür.

Çalışmada, Amaral’ın 21. yüzyılda çığır açan eserlerinin ve plastik sanatlarda evrensel bir anlatıma ulaşmasını sağlayan soyut dışavurumculuğunun yansımaları irdelenecektir. Araştırmada Olga de Amaral’ın eserlerinin gelenekselden çağdaşa evirilme sürecinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Derleme niteliği taşıyan araştırma; literatür taraması sonucunda elde edilen eser bilgilerinin nitel analizine dayanmaktadır.