VAN - HAKKÂRİ İLLERİ KÜLTÜR VE SANATINDA KUŞLAR


Creative Commons License

Buğrul H.

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.20, no.36, pp.477-512, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Considering the art and culture of Van and Hakkâri, we can say that birds also appear to have a great place in them. As historical monuments, Akdamar Church and Yedikilise Monastery attract attention from this aspect. Besides giving a place to the figures of the birds found in the region, we see bird species such as "peacock" which is not encountered in the region. Stylized bird figures are also frequently found in weaving and knitting works. It is common for people to be compared to birds in different aspects. In this sense; the birds such as eagles, crane, nightingale, hoopoe, rock dove, stork, rock partridge, shelduck, crow and sparrow come to the fore. In the researches conducted, a detailed study related to the effect of birds in Van-Hakkâri region culture and art was not found. In this study it is aimed to fill the gap in this area and contribute to culture, art and tourism of the region.

Van ve Hakkâri illeri sanat ve kültürü irdelendiğinde kuşların bunlarda büyük bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tarihi eser olarak Akdamar Kilisesi ve Yedikilise Manastırı bu yönüyle dikkat çekerler. Figürlerine yer verilen kuşlar arasında bölgede rastlanılan türler yanında “tavus” kuşu gibi bölgede rastlanılmayan kuş türlerini de görmekteyiz. Dokuma ve örgü eserler üzerinde de sıkça kuş figürlerine rastlanmaktadır. Kültürel etkileşimde insanların farklı yönleriyle kuşlara benzetilmesine sıkça yer verilmektedir. Bu anlamda; kartal, turna, bülbül, hüthüt, kaya güvercini, leylek, kınalı keklik, suna, karga ve serçe gibi kuşlar öne çıkmaktadır. Yapılan araştırmalarda, Van-Hakkâri yöresi kültür ve sanatında kuşların etkisi ile bağlantılı detaylı bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışma ile bu alandaki boşluğun doldurulması ve yörenin kültür, sanat ve turizmine katkıda bulunulması hedeflenmiştir.