DİYARBAKIR EKOLOJİK KOŞULLARINDA FARKLI HÜMİK ASİT DOZLARININ PAMUK (Gossypium hirsutum L.) ÇEŞİTLERİNİN VERİM VE KALİTE UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ


Creative Commons License

Eryiğit T., Çelebi M. A.

IV-INTERNATIONAL CONFERENCE OF FOOD, AGRICULTURE, AND VETERINARY SCIENCES On the occasion of the 40th Anniversary of Van Yüzüncü Yıl University, Van, Turkey, 27 - 28 May 2022, pp.327-339

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.327-339
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada humik asidin pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşitlerinin verim ve kalite unsurları üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada üç pamuk çeşidi (ST-468, DP-499 ve Lima) ve dört farklı humik asit dozu kullanılmıştır. Deneme, Diyarbakır ili Bismil ilçesi Şahintepe köyünde çiftçi arazisinde, Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada; bitkisel özellikler, verim, verim unsurları ve lif teknolojik özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda humik asit dozlarının bitki boyu, koza sayısı, koza ağırlığı, koza kütlü pamuk ağırlığı, kütlü pamuk verimi, çırçır verimi ve lif verimi üzerine etkilerinin çok önemli olduğu ancak humik asidin lif kalite özellikleri üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı görülmüştür. En yüksek kütlü pamuk verimi (285.03 kg da-1) Lima çeşidinden 20 kg da-1 humik asit dozu uygulamasından elde edilirken, en düşük kütlü pamuk verimi (249.72 kg da-1) ise DP-499 çeşidinden kontrol ve 30 kg da-1 humik asit dozu uygulamalarından elde edilmiştir. Diyarbakır ekolojik koşullarında pamuk çeşitleri üzerindeki olumlu etkileri açısından 20 kg da-1 humik asit dozunun pamuk üretiminde uygulanabileceği ve daha kararlı öneri için bu konuda daha çok çalışmanın yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır.