INVESTIGATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF RENEWABLE HEBELOMA SUBTORTUM FUNGI


İrtem Kartal D., Şayak O., Acar İ.

7. Uluslararası Avrasya Zirvesi, Baku, Azerbaijan, 6 - 09 December 2020, pp.142

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.142
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Mushrooms have been consumed as a food item since ancient times. Nutritional deficiency; In addition to containing low calories, it contains a rich content of essential amino acids, carbohydrates, fiber, important vitamins and minerals. Mushrooms have also been used for medicinal purposes in eastern countries for centuries. Currently, many types of fungi are used for medical purposes for antibiotics, anticancer, cardiovascular and anti-science species. 
Our country is acclimatized to grow mushrooms and has a rich biodiversity. This type of plant can be grown in various types of our geography. Some species of Hebeloma mushrooms used in the study are at risk by keeping heavy metals (Cu) in the environment and consuming these mushrooms. In studies conducted on the genus Hebeloma, it was reported that they learned
cytotoxic compounds in their cells that inhibit their growth. Antioxidant activities of water extracts of H.subtortum mushrooms were obtained
according to Total phenolics, total flavonoids, metal chelation and DPPH methods. It was observed that some compounds were found in the extracts used by the analyzes performed in this study and the mushroom had antioxidant properties. At the end of the study, the total amount of phenol contained in H.subtortum mushroom was found to be 36.34 mg GAE / g.
The amount of quercetin was found to be 70 mg QE / g and it was found to have total flavonoid properties. Metal chelating activity was found to be ± 10.75. Creating new products by using the compounds present and detected in the fungus or isolating the enzymes with high activity in them and making them more useful in vitro will be an important medical contribution. In
addition, determination of its cytotoxic feature will pave the way for new studies in pharmaceutical and medical fields.
Keywords: Antioxidant activity, Hebeloma subtortum, Medicinal mushroom
Mantarlar, çok eski zamanlardan beri gıda maddesi olarak tüketilmektedir. Beslenme açısından; düşük kalori içermesinin yanı sıra, esansiyel aminoasitler, karbonhidratlar, lifler, önemli vitaminler ve mineraller bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. Mantarlar aynı zamanda doğu ülkelerinde yüzyıllardır tıbbi amaçlı kullanılmaktadır. Günümüzde de birçok mantar türü antibiyotik, antikanser, bağışıklık düzenleyici, kardiyovasküler ve antitümör özellikleri nedeniyle tıbbi amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ülkemiz mantarların yetişmesi için uygun iklim özelliklerine sahip olup zengin bir biyoçeşitliliğe sahiptir. Bu nedenle çeşitli mantar türleri ülkemiz coğrafyasında da yetişebilmektedir. Çalışma da kullanılan Hebeloma mantarının bazı türlerin çevredeki ağır metalleri(Cu) tutarak ve bu mantarların tüketilmeleri halinde risk oluşturmaktadırlar. Hebeloma cinsi üzerinde yapılan araştırmalarda tümör
hücrelerinin büyümelerini inhibe eden sitotoksik bileşikleri ihtiva ettikleri bildirilmiştir. Yapılan biyokimyasal testler ve analizlerden sonra çalışılan H.subtortum mantarının su ekstrelerinin antioksidan aktiviteleri; toplam fenol, toplam flavonoid, metal şelatlama ve DPPH metotları ile  ölçülmüştür. Bu çalışmada yapılan analizler ile kullanılan ekstrelerde bazı
bileşiklerin olduğu saptanmış mantarın antioksidan özelliklerinin olduğu görülmüştür. Çalışmanın sonunda H.subtortum mantarının içerdiği toplam fenol miktarı 36.34 mg GAE/g bulunmuştur. Kuersetin miktarı 70 mg QE/g bulunmuş olup toplam flavonoid özelliğinin olduğu bulunmuştur. Metal şelatlama aktivitesi ise ± 10.75 olduğu saptanmıştır. Mantarın içeriğinde mevcut olan ve tespit edilen bileşiklerden yararlanılarak yeni ürünlerin
oluşturulması ya da içerisinde bulunan aktivitesi yüksek enzimlerin izole edilerek in vitro ortamda daha kullanışlı hale getirilmeleri tıbbi açıdan önemli bir katkı olacaktır. Ayrıca sitotoksik özelliğinin belirlenmesi, farmasötik ve tıbbi alanda yeni çalışmaların yapılmasına zemin hazırlayacaktır.