Belirli yaş aralığındaki kadın hastalarda yaş ve geçirilmiş gebelik sayısı ile çürük insidansı arası ilişkinin incelenmesi


Özlek E., Bilgili E.

VAN TIP DERGİSİ, vol.23, no.1, pp.86-90, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 1
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: VAN TIP DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.86-90

Abstract

ABSTRACT

Objective: Aim of the study is to evaluate relationship

between caries incidence, age and number of pregnancy

in female patients at a specific range of age that visited

our clinic.

Material and Method: 313 volunteer female patients

from 19-45 ages living in Van region that visited our

clinic for dental complaints are involved in the study.

Patients obtained information about the study and

accepted to involve. After routine clinical and

radiological examinations, DMF values, ages and number

of pregnancies of the patients are saved as data.

Relationship between age, number of pregnancy and all

units of DMF index is investigated.

Results: According to Pearson’s correlation analysis,

total DMFT value had a high positive correlation

between both age (r=0,92) and number of pregnancy

(r=0,995). Individual analysis showed that except the

relationship between number of pregnancy and number

of filled teeth (r=0,013) and between age and number of

decayed teeth (r=0,082); all units DMF have positive

correlation between age and number of pregnancy.

Conclusion: Age and number of pregnancy induces

caries incidence providing different effects on the units

of DMFT index.

Key Words: DMFT index, dental caries, age, pregnancy

ÖZET

Amaç: Çalışmanın amacı kliniğimize gelen belli yaş grubundaki kadın hastalarda gebelik sayısı ve yaşın, çürük insidansı ile ilişkisinin DMFT indeksi kullanılarak değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimize dental tedavileri için başvurmuş, Van bölgesinde yaşayan 19-45 yaş arasındaki 313 gönüllü kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Öncelikle hastalara çalışma hakkında bilgi verildi ve onayları alındı. Rutin radyografik ve klinik muayeneleri yapılan hastalara geçirdikleri gebelik sayısı sorularak alınan cevaplar, yaş bilgileriyle birlikte kaydedildi. Yaş ile gebelik sayısı ile DMFT indeksinin tüm öğelerinin ilişkisi irdelendi.

Bulgular: Pearson korelasyon analizine göre göre, hem yaş ile toplam DMFT değeri arasında (r=0,92) hem de geçirilmiş gebelik sayısı ile toplam DMFT değeri arasında (r=0,995) pozitif yüksek korelasyon bulunmuştur. DMF öğeleri ile ilişki ayrı ayrı değerledirildiğinde gebelik sayısı ve dolgu sayısı arasındaki ilişki ile (r=0,013) yaş ile çürük sayısı arasındaki ilişki (r=0,082) istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış, diğer bütün öğelerin yaş ve gebelik sayısı ile pozitif korelasyon gösterdiği belirlenmiştir.

Sonuç: Artan yaş ve gebelik sayısı çürük insidansını DMF öğerleri için farklı düzeyde etkilemek koşuluyla artırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: DMFT, diş çürüğü, yaş, gebelik