Archaeological Survey of Midyat (Bağlarbaşı (Arnas), Budaklı (Kerşafe) and Yemişli (Enhil/Nehile) Villages)


Creative Commons License

Korkut T.

2. ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 25 - 26 November 2020, vol.1, pp.129-130

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.129-130
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In the historical sources, known as Turabdin, Mardin, Midyat District and the surrounding area of the region, especially the Assyrians, then, East Roman (Byzantine) Empire, Iran (Pers-Sasani), Artuklular, Seljuks and many other civilizations such as the Ottomans it is understood that they established dominance and made it visible in the field of architecture and art. After the spread of Christianity to Turabdin  region in early periods, 4-5. from the 19th century on, the cultural texture of the region has become prominent as a religious entrust. The survey on "Medieval Age Cultural Heritage" in Mardin and Batman provinces (Tur Abdin Region), which we have been conducting since 2017, was studied in Mardin Province Midyat District in 2018-2019. In this report, we determined during our survey in Bağlarbaşı (Arnas), Budaklı (Kerşafe) and Yemişli (Enhil / Nehile) villages; Various immovable cultural assets such as monasteries, churches, castles and civil architecture will be discussed.

Tarihi kaynaklarda Turabdin olarak bilinen ve Mardin İli, Midyat İlçesi ve çevresindeki alanı kapsayan bölgede, başta Asurlular olmak üzere, daha sonrada Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu, İran (Pers-Sasani), Artuklular, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok büyük medeniyetin hakimiyet kurduğu ve bunu mimari ve sanat alanında da görünür kıldıkları anlaşılmaktadır.  Erken dönemlerde Hristiyanlığın Turabdin Bölgesi’ne yayılmasından sonra, 4-5. yüzyıldan itibaren bölgede kültürel doku Hristiyan dini temelli olarak belirginleşmiş ve inşa edilen bu yapılar, özgün bir yapı geleneğiyle günümüze önemli birer kültürel emanet olarak gelmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleri ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin destekleri ile 2017 yılından beri sürdürdüğümüz “Mardin ve Batman illeri (Tur Abdin Bölgesi) “Ortaçağ Dönemi Kültür Varlıkları” konulu yüzey araştırmasında 2018-2019 yılı yaz döneminde Mardin İli Midyat İlçesi’nde çalışılmıştır. Bu bildirimizde, yüzey araştırmamız esnasında Bağlarbaşı (Arnas), Budaklı (Kerşafe) ve Yemişli (Enhil/Nehile) köylerinde tespit ettiğimiz; manastır, kilise, kale ve sivil mimari gibi çeşitli taşınmaz kültür varlıkları ele alınacaktır.[1][1] Bu çalışma, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar desteği ile “2018 Yılı Mardin ve Batman İleri Tur Abdin Orta Çağ Dönemi Kültür Varlıkları Yüzey Araştırması (SAP-2019-8205)” projesi kapsamında yapılmıştır. Desteklerinden dolayı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projeleri Başkanlığı’na ve Midyat Belediyesi’ne Ekibimiz adına çok teşekkür ediyorum. Aytıca, başta Bakanlık temsilcisi Mesut Öğmen’e, Sanat Tarihçi Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Elyiğit’e, Elif Gül’e, Mimari Restoratör Fatih Tuna’ya ve Mimar Cansu Ucunc u’ye teşekkürü bir borç bilirim.