Condolence as Psychotherapy: Group Dynamics and Catharsis


Creative Commons License

Çakmak S.

sanat ve insan , no.5, pp.25-43, 2022 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: sanat ve insan
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI)
  • Page Numbers: pp.25-43
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

İnsanoğlu, ölümü ve yok olmayı algıladığı günden bu yana ölümü anlamlandırma ve bilinmezliğin verdiği korkuyu bertaraf etmenin yollarını aramıştır. Korkuyu sağaltmanın en önemli yolu olarak, sosyal organizasyonlar kurulmuş ve acı paylaşılarak ölümün bilinmezliğine anlamlar yüklenmeye başlanmıştır.

Her toplumda yas/taziye vardır; fakat ölüm/yas/taziye ritüelleri veya törenleri her toplumda farklı şekillerde tezahür etmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu kültüründe ağıt, taziye ortamlarında gerçekleşen ritüeller aracılığıyla kolektif bir şekilde nasıl gerçekleşmektedir? Araştırma sorusuna karşılık gelen saha araştırması sonucu bilgiler derlenmiştir. Grup davranışının taziye ortamında incelenmesiyle benzer duygulanımların benzer davranışları doğurduğu görülmüştür. Kadın sosyalleşme mekânlarında gerçekleşen yas, matem ve taziye ritüelleri bu kapsamda ele alınarak bireysel ve kolektif psikoloji açısından ele alınıp değerlendirilmiştir. Birbirine yakın anlamlarda kullanılan bu terimlerin sosyal ve kültürel çevre bağlamında ayrılan yönlerinin olduğu tespit edilmiş ve aradaki ayrım literatür incelenerek açıklanmıştır. Kadınların taziye evlerinde acıyı en iyi yansıtanlar olarak görülmesi, acıyı en derinden kendilerinin hissettirdiğini göstermektedir. Kayıpla yaşantının sonlandırılabilmesi için sosyal desteğin öneminden söz eden çalışmalar neticesinde, kaybın birey psikolojisinde normalize edilebilmesi için kültürel olarak gerçekleştirilen ritüellerin önemi açığa çıkmaktadır. Bu ritüellerin kültürden kültüre değişmesi ve bulunduğu kültür içinde anlamlandırılması çalışmamızın derleme, saha çalışması ve katılarak gözlem sonucu geleneksel davranımlar ve düşünceler olarak değerlendirilmiş ve grup psikoterapi açısından sağaltım etkileri yorumlanmıştır.