Okul Yöneticilerinin Yönetimsel Davranış ve Kişi- liklerinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendi- rilmesi: Iğdır Örneği


Creative Commons License

Akbaba A.

Iğd Üniv Sos Bil Der, vol.2, no.8, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 8
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Iğd Üniv Sos Bil Der
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes