Van Yöresel Yemeklerinin Turist Memnuniyeti Açısından Önemi


Arslan Kalay H., Kalay F., Sevimli Deniz S.

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.24, pp.222-235, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, it is investigated whether Van cuisine, which is
offering alternative tastes to the tourists, has an effect on the level of
customer satisfaction. Through a scale which has been improved at a result of
a review, the satisfaction level of 400 tourists who visited the province of
Van has been measured and the importance of Van cuisine emerged in this
level. Likert-type 5-grading method was used. (1= not at all satisfied, 2= not
satisfied, 3= undecided, 4= pleased to, 5= very satisfied). Propositions are
presented to the province of Van and the tourists evaluated these
propositions. As a result, Van cuisine has a high level than other
propositions. Tourism sector should take consideration this study and
touristic establishments should make local dishes in their kitchen. So, local
dishes will be prevented to be forgotten.

Bu çalışmada, turistlere alternatif tatlar sunan Van mutfağının,
müşteri memnuniyeti seviyesini artırıcı özelliği olup olmadığı araştırılmıştır.
Literatür araştırması sonucu geliştirilen bir ölçek aracılığıyla, 2011 yaz
döneminde Van İlini ziyaret eden yerli ve yabancı olmak üzere toplam 400
turistin memnuniyet seviyeleri ölçülmüş, bu seviye içinde Van mutfağının
yeri ön plana çıkarılmıştır. Ölçekte yer alan her bir ifade Likert tipi 5’li
dereceleme yöntemi ile (1=hiç memnun olmadım, 2=memnun olmadım,
3=kararsızım, 4=memnun oldum, 5=çok memnun oldum)
derecelendirilmiştir. Araştırma kapsamında ölçeğin güvenirliği test edilerek
Cronbach’s alfa değeri 0,74 olarak tespit edilmiştir. Van iline ait önermeler
sunulmuş ve turistlerin bu önermeleri memnun olma durumlarına göre
değerlendirmeleri istenmiştir. Sonuç olarak Van mutfağının memnuniyet
derecesi olarak diğer önermelere göre fark edilir şekilde yüksek seviyede
olduğu görülmüştür. Turizm sektörünün bu değerlendirmeyi göz önünde
bulundurarak yöresel yemekleri turistlere sunması ve farklı lezzetler tatma
olanağı sağlaması gerektiği ortaya çıkmıştır. Böylelikle yöresel yemeklerin
unutulmasının da önüne geçilmiş olacaktır.