IDA: TWO WOMEN VICTIMS OF JEWISH HOLOCAUST


Adıgüzel L., Görmez A.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.35, pp.81-92, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Poland lost fifth of its population, including three million Jews, between 1939 and 1945; and many Poles resisting the Nazis were accused of false accusations and were shot or hanged during this period. Adolf Hitleris regarded as the major actor and mastermind of this massacre. The film Ida, co-written by Pawel Pawlikowski and Rebecca Lenkiewicz, explores this dark history of mankind long afterwards through two main female characters Wanda and Ida’s struggle after the holocaust. The film, considereda successful story, illustrates how the Jewish holocaust ruined the lives of these two ordinary women and torn them apart in an extremely poignant atmosphere. The film is a kind of moral lesson for contemporary leaders and the future generations. This article aims to analyse the messages that Pawlikowski andLenkiewicz seem to relay to the audience through the film Ida.

Keywords: Pawel Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz, the Jewish holocaust, Ida 

Polonya, 1939-1945 yılları arasında üç milyonu Yahudi olmak üzere nüfusunun beşte birini kaybetmiş ve Nazilere direnen birçok Polonyalı haksız ithamlarla suçlanmış ve özgürlük için direnenler bu süre zarfında vurularak ya da asılarak öldürülmüşlerdir. Adolf Hitler bu katliamın baş sorumlusu ve fikir babası olarak kabul edilir. Pawel Pawlikowski ve Rebecca Lenkiewicz tarafından yazılan Ida filmi insanlığın bu karanlık geçmişini, iki ana kadın karakteri Wanda ve Ida’nın soykırım sonrası hayatla verdikleri mücadeleyi konu edinerek, yıllar sonra tekrar okuyucu ve izleyicinin gözleri önüne sermektedir. Başarılı bir öykü olarak kabul edilen film, Yahudi Soykırımı'nın bu sıradan iki kadının hayatını nasıl mahvettiğini ve onları parçaladığını son derece dokunaklı bir atmosferde seyirciye sunmaktadır. Film çağdaş liderler ve gelecek kuşaklar için bir ders niteliliğindedir. Bu makale Pawlikowski ve Lenkiewicz’in, Ida filmi aracılığıyla, seyirciye ulaştırmaya çalıştıkları mesajları analiz etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pawel Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz, YahudiSoykırımı, Ida