Genetic Code and Priority of Knowing, [Genetik Kod ve Bilmenin Önceliği]


Ünal M., Özgökçe F.

4rd International Creation Congress In the Light of Sciences, Kütahya, Turkey, 22 - 24 October 2020, pp.16-18

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kütahya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.16-18
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

When living things are examined, it is seen that every living thing has a unique genetic code. Even viruses that are not considered alive because they do not have a cellular structure but that reproduce in a living organism have a unique genetic code. Therefore, genetic code and genetic software are the most important features common to all living things. All living things are part of the universe. It is seen that there should be software based on species and software based on ecosystems and the universe in the harmony of living things forming chains as a whole. This phenomenon, which we call the priority of knowing, primarily requires a design in the presence of information. To be more precise, the planning and then the implementation stages come first. This shows that the creation and operation of the universe began and continues consciously. For this reason, it reveals the conscious orientation that leaves no room for coincidence in every living thing, which is also emphasized by the words "Coincidences have not been coincidental in the universe". The evaluation of the genetic code and software as the effect and reflection of information on living things will be a guide for genetic studies and discoveries in order to read life and the universe from this perspective. Seeing a living thing as the work of will and consciousness and evaluating its biological activities, knowing that it is the product of an order and program, looking at that creature will shed light on finding or conveying some unexplored features of that living thing. found the features of technology. This unity leads us to the owner of infinite power and suggests that a universe is necessary for an apple. It shows that the person who regulates a mosquito's stomach also regulates the solar system.

Keywords: Genetic Code, Priority to Know, Software.

Canlılar incelediğinde her canlının kendine özgü bir genetik kodunun olduğu görülür. Hatta hücresel yapıda olmadığı için canlı olarak kabul edilmeyen, ancak canlı bir organizma içinde çoğalma faaliyeti gösteren virüslerin dahi kendilerine özgü bir genetik kodu bulunmaktadır. Dolayısıyla genetik kod ve genetik yazılım tüm canlılar için ortak en önemli özelliktir. Tüm canlılar evrenin bir parçasıdır. Bir bütün olarak uyumlu bir şekilde zincir oluşturan canlıların uyumunda tür bazında yazılım ve ekosistem ve kâinat temelli bir yazılımın olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bilmenin önceliği olarak adlandırdığımız bu olgu önce bilginin varlığında bir tasarımı gerekli kılmaktadır. Daha açık ifadeyle önce planlama daha sonra uygulama aşamaları gelmektedir. Bu durum kâinatın yaratılışının ve işleyişinin bilinçli bir şekilde başladığını ve devam ettiğini göstermektedir. Bundan dolayı “kâinatta tesadüfe tesadüf edilmemiştir” sözünün de vurguladığı her bir canlıda tesadüfe yer bırakmayan bilinçli yönlendirmeyi ortaya koymaktadır. Genetik kodun ve yazılımın bir bilginin ve bilmenin canlılar üzerindeki etkisi ve yansıması olarak değerlendirmek o bakış açısı ile canlılığı ve kâinatı okumak yapılacak genetik çalışmalar ve buluşlar için yön gösterici olacaktır. Bir iradenin ve bilincin eseri olarak bir canlıyı düşünerek onun biyolojik aktivitelerini değerlendirmek onun bir düzenin bir programın ürünü olduğunu bilerek o canlıya bakmak faydalı tasarım düşüncesinden hareketle o canlının keşfedilmemiş bazı özelliklerini bulmamıza veya bulunan özelliklerin teknolojiye aktarımında bize ışık tutacaktır. Bu bütünlük bizi sonsuz bir güç sahibine götürmekte ve bir elma için bir kâinatın gerektiğini akla getirmektedir. Bir sivrisineğin midesini tanzim edenin güneş sistemini de tanzim ettiğini göstermektedir. Biyolojik bütünlük ve bütünlüğün devamı ve bozulmaması ancak parça ile bütünü bir anda yaratılışına muti kılan kudrete hastır.

Anahtar Kelimeler: Genetik Kod, Bilmenin Önceliği, Yazılım.