Integration of Disabled Access with Peraculture Design


Creative Commons License

Özeler Kanan N.

4.Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu, Konya, Turkey, 19 - 21 November 2020, pp.162-172

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.162-172
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Permaculture is a design system for creating sustainable human settlements. Permaculture settlements consist of systems that meet their own needs, do not destroy their environment, do not pollute, are sustainable in the long term, are ecological, healthy and designed according to economically viable targets. In fact, permaculture is a form of knowledge acquired by human beings through wisdom in pre-scientific periods by adapting them to today's conditions and sustainability developments. The design of a permaculture habitat by paying attention to systematic facts is aimed at serving the lives of animals, plants and human beings. From this point of view, the concept of "new peasantry" emerges in this system where living lives are thought to be together. The motivation point of the new peasantry is their desire to direct the consumption-based society and life understanding in the world towards the unity between people and a production habit that will grow with this unity. Creating new living spaces is a globally respected desire for life change in terms of nature and environmental areas. Change is occurring for the entire living environment. Accordingly, it should be possible to produce design ideas and details that will serve the living spaces of women, men, children, the elderly, and human groups with physical, mental and spiritual disabilities and other creatures. Just as it is not a necessity for every "new" to be a technological change, it should not mean that every "new peasantry" movement will ignore the disability access studies put forward until today. Permaculture design is the change towards the application of the knowledge acquired from the wisdom period in which it deals with the human and nature together with the acquisition of knowledge, understanding, manners, common sense and intuitive understanding, according to today's conditions. Living spaces of disabled individuals should be questioned in every change. The scarcity of studies on permaculture and disabled access can be seen as valuable in terms of taking place in architectural research. This paper is a field and subject research that aims to introduce and discuss the studies applied for disabled accessibility in the design of permaculture areas in the world. In addition, it is aimed to develop suggestions for the integration of disabled access through examples according to permaculture design principles.

Permakültür kısaca sürdürülebilir insan yerleşimleri yaratma amaçlı bir tasarım sistemidir. Permakültür yerleşimler, kendi ihtiyacını karşılayan, çevresini yok etmeyen veya kirletmeyen, uzun vadede sürdürülebilir olan, ekolojik, sağlıklı olmasının yanında daha ekonomik uygulanabilir hedeflere göre tasarlanan sistemler olarak oluşturulmaktadır. Aslında permakültür insanoğlunun bilim öncesi dönemlerde bilgelik kapasitesiyle edindiği bilgilerin günümüz koşullarına sürdürülebilirlik gelişimlerine uyumlaştırılarak oluşturulmuş halidir. Bir permakültür yaşam alanının sistematik olgulara dikkat edilerek tasarlanması hayvan, bitki ve insan canlı yaşamlarına hizmet etmek hedeflenerek yapılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında canlı yaşamlarının bir arada kurgulandığı bu sistemde yeni köylülük’ kavramı ortaya çıkmaktadır. Yeni köylülüğün motivasyon noktası Dünya’daki tüketime dayalı toplum ve yaşam anlayışını insanların arasındaki birliktelik ve bu birliktelikle büyüyecek bir üretim alışkanlığına doğru yönlendirme istekleridir. Yeni yaşam alanlarının oluşturulması, küresel anlamda da tabiat ve çevre alanlarına dair saygı duyulan bir yaşam değişimi isteğidir. Değişim tüm canlı ortamı için meydana gelmektedir. Buna göre kadın, erkek, çocuk, yaşlı ve fiziksel, zihinsel ve ruhsal engeli olan insan gruplarının ve diğer canlıların yaşam alanlarına da hizmet edecek nitelikte tasarım fikirleri ve detayları üretilebilmelidir. Her ‘yeni’ olarak adlandırılanın teknolojik bir değişim olmasının gerekliliği olmadığı gibi her ‘yeni köylülük’ hareketinin günümüze kadar ortaya koyulmuş engelli erişimi çalışmalarının gözardı edileceği anlamına gelmemesi gerekmektedir. Permakültür tasarımı, insanoğlunun bilgi edinme, idrak, görgü, sağduyu ve sezgisel anlayış ile insanı-tabiatı birlikte ele aldığı bilgelik döneminden edindiği ve daha sonrasında unuttuğu bilgilerin günümüz koşullarına göre ilkeler yoluyla uygulanmasına yönelik değişimidir. Her değişimin içerisinde engelli bireylerin yaşam alanlarının sorgulanması gerekmektedir. Permakültür ve engelli erişimi ile ilgili çalışmaların az olması, mimarlık alanındaki araştırmalarda yer alması açısından değerli görülebilir. Bu bildiri Dünya’daki Permakültür alanlarının tasarlanmasında engelli erişimlerine yönelik varsa uygulanan çalışmaları tartışılabilir bir konu olarak yayın ortamına kazandırmayı hedefleyen bir alan ve konu araştırmasıdır. Ayrıca permakültür tasarım ilkelerine göre örnekler üzerinden engelli erişiminin bütünleştirilebilmesine yönelik öneri geliştirilmesi amaçlanmaktadır.