THE EFFECT OF LAMBS GROWN WITH RESIDUE MILK ON MILK PRODUCTION OF SHEEP


Creative Commons License

Altın T., Çelikyürek H.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.173-184, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

THE EFFECT OF LAMBS GROWN WITH RESIDUE MILK ON MILK PRODUCTION OF SHEEP

Tufan ALTIN(1)                      Hasan ÇELİKYÜREK(1)

Abstract: The effect of grown with residue milk and natural on milk production of Karakaş and Hamdani x Karakaş F crossbred was searched in this study. The mean of lactation length and lactation milk yield for Karakaş were 168 days and 65.5 lt, for F crosses 148 days and 56.9 lt, respectively. The obtained mean of milking during suckling period was 26.0 lt. The effects of grown methods, age and suckling length were significant on the total and daily milk production until weaning. In conclusion, it has been realized that, marketable milk production for sheep considerable increased with suckling followed single milking one week after birth.
Key words : Residue milk, milk yield, sheep.

KALINTI SÜTLE KUZU BÜYÜTMENİN KOYUNLARIN SÜT VERİMİNE ETKİSİ
Tufan ALTIN(1)                      Hasan ÇELİKYÜREK(1)
(ARAŞTIRMA MAKALESİ)

Özet: Bu çalışmada Karakaş ve Hamdani x Karakaş F melezi koyunlarda doğal ve kalıntı sütle kuzu büyütmenin süt verimine etkisi incelenmiştir. Laktasyon süresi ve laktasyon süt verimi Karakaşlarda 168 gün ve 65.5 lt, F melezlerinde 148 gün ve 56.9 lt’dir. Emiştirme döneminde genel olarak sağılan süt miktarı 26.0 lt’dir. Sütten kesime kadar toplam ve günlük ortalama süt verimi üzerine büyütme yöntemi, yaş ye emiştirme suresi önemli ölçüde etkili olmuştur. Bu çalışma sonucunda doğumdan bir hafta sonra tek sağımı takiben emiştirme ile koyunlarda pazarlanabilir süt veriminde önemli ölçüde artış sağlanacağı ortaya çıkmıştır.
Anathar kelimeler : Kalıntı süt, süt verimi, koyun.