Sonuçsuz Bir Proje: Van Özalp Köykent Projesi


Creative Commons License

Deniz M.

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 2 - 05 March 2022, pp.1-14

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-14
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: No

Abstract

Bildiri Türkiye Cumhuriyeti’nin geçmiş dönem başbakanlarından Bülent Ecevit’in “en

büyük hayalim” dediği köykent projesini konu edinmektedir. Nitel araştırma yöntemlerinin

kullanıldığı çalışmada literatür taraması ve arşiv araştırmasına başvurulmuştur. Ayrıca sahada

görüşmeler yapılmıştır.

Araştırmada özetle şu bulgular elde edilmiştir:

Türkiye’de bazı yörelerde 1978 ve 2000 yılları arasında uygulanmasına çalışılan Köykent

projesinin ortaya çıkmasındaki temel etken kırsal kalkınmaya duyulan ihtiyaçtır. Köykent

projesi ile köylerin tarımsal üretim teknik ve yöntemlerinin modernleştirilmesi, temel altyapı

hizmetlerinin köye götürülmesi, köy ile kent arasındaki farkların azaltılması amaçlanmaktaydı.

Köykent projesi ile ilgili ilk izler 1960’lı yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi seçim bildirgeleri

ve 1977 yılı 40. Hükümet Programında görülmektedir. 1978’de Üçüncü Ecevit Hükümeti

Döneminde proje yaşama geçme fırsatını yakalamıştır. Biri Bolu Mudurnu Taşkesti’de diğeri

de bu araştırmaya konu olan Van Özalp Dorutay’da olmak üzere iki merkezde proje

başlatılmıştır. Ancak kısa süre sonra Ecevit Hükümeti görevden ayrılmış ve proje bağlamında

o dönemde hemen hiçbir gelişme sağlanamamıştır. Bu hükümet değişikliği sonrasında Ecevit’in

yeniden başbakan olarak hükümet kurduğu 1999 yılına kadar proje rafa kaldırılmıştır.

Ecevit başbakan olarak projeye desteğini göstermek amacıyla 2002’de yine projenin merkezi

olarak belirlenen Özalp İlçesi’nin Dorutay Köyü’ne gelmiştir. Ancak etüt çalışmaları dışında

bu kez de projenin uygulanmasına yönelik somut adımlar atılmadığından önemini yitirmiş bir

proje olarak hiçbir sonuca ulaşamayacaktır.