CÂHİLÎYE POETİKASINDA EDEBÎ ELEŞTİRİ ÖRNEKLERİ


Creative Commons License

Akbaş R.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, no.66, pp.573-590, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: EKEV AKADEMİ DERGİSİ
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.573-590
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

It can be seen that poetry had a special role in Pre Islamic Period when Arabian Culture investigated. In respect to the meaning and purpose of the poetry, we meet criticism art which is a theme of culture of this period. The Folks believe in master poets and their extensive talent and they don’t abstain from reflecting their ideas to each other even orally. According to this, both famous poets meeting with folk in Arabian Fair and consideration of existing situation and the big dispute and argument process between tribes revealed criticism art which wanted to be expressed plainly and naturally. We also tried to present in this article that the subject can be sampled related to criticism literature in relevant period.            
 

Arap kültür tarihi incelendiği zaman İslâm Öncesi dönemde şiirin özel bir yeri olduğu görülebilir. İçerdiği anlam ve üstlendiği amaç bakımından şiire bakıldığında ise dönemin kültürünü yansıtan temalardan biri olarak karşımıza eleştiri sanatı çıkmaktadır. Zira gerek mesleğinde mahir olan şairler gerekse tabii ve engin selikalarına güvenen halk, şifahen de olsa birbirlerine karşı düşüncelerini dile getirmekten çekinmemişlerdir. Buna bağlı olarak Arap panayırlarında meşhur şairlerin halkla bir araya gelmesi, mevcut olayların değerlendirilmesi ve kabileler arasındaki büyük çekişme ve atışmaların yaşanma süreci, sade ve doğal bir biçimde dışa vurulmak istenen bir eleştiri kültürünü ortaya çıkarmıştır. Biz de bu makalede, söz konusu dönemin eleştiri edebiyatıyla ilgili örnek teşkil edebilecek konuları kısaca sunmaya çalıştık.