Su Stresi Koşullarında Yetiştirilen Soya Fasulyesinin (Glycine max L.) Bazı Fizyolojik Özellikleri Üzerine Rizobakteri (PGPR) ve Mikroalg Uygulamalarının Etkisi


Creative Commons License

Tunçtürk R., Tunçtürk M., Oral E.

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.359-368, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.33202/comuagri.881226
  • Journal Name: ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: CAB Abstracts, Veterinary Science Database, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.359-368
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışma su stresi altında yetiştirilen soya fasulyesinde (Glycina max L.) rizobakteri uygulamalarının

bazı fizyolojik özellikler üzerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Deneme, tesadüf parselleri

deneme deseni’ne göre faktöriyel düzende 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Araştırmada soya fasulyesi

(Glycine max L.) türüne ait Arısoy çeşidi kullanılmıştır. Denemede, bir kontrol (kontrol (B0), iki farklı bakteri

olan Azospirillum lipoferum, Bacillus megaterium ve bir adet mavi yeşil alg (Chlorella saccharophilia) ile üç

farklı sulama seviyesinin (%100, 50 ve 25) soyanın bazı fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri üzerine etkilerinin

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada yaprak alan indeksi (cm2), klorofil oranı (μg/cm2), yaprak dokularında

iyon sızıntısı (%), yaprak dokularında membran dayanıklılık indeksi (%), yaprak sıcaklığı (°C) yaprak

dokularında bağıl su içeriği (%) ve malondialdehit içeriği (nmol/g), gibi özellikler incelenmiştir. Elde edilen

ortalama verilere göre yaprak alan indeksi 7.6-10.6 cm2, klorofil oranı 27.5-29.8 μg/cm2, yaprak dokularında

membran dayanıklık indeksi %76.8-80.5 ve yaprak dokularında bağıl su içeriği % 69.3-82.6 arasında değişim

gösterirken, su kısıtlaması ile birlikte bu değerler azalış göstermiştir. Yaprak dokularında iyon sızıntısı % 19.5-

23.2, malondialdehit içeriği ise 1.7-1.9 nmol/g değerleri ile artış göstermiştir. Bu çalışmada kullanılan

rizobakteri ve maviyeşil alglerin incelenen fizyolojik özellikler üzerinde su stresin olumsuz etkisini azaltıcı ve

düzenleyici etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.