Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesi: Bandırma Redif Kışlası Karargâhı Örneği


Creative Commons License

Güzel E., Gülen M.

3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumu (3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium-IRDARUS’19) , Balıkesir, Turkey, 21 November 2019 - 22 November 2020, pp.698-710

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Balıkesir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.698-710
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Tarihi yapılar, inşa edildikleri dönemin mimari üslubunu, toplumların sosyo-kültürel ve tarihi özelliklerini yansıtan en önemli değerler arasındadır. Yaşanan hızlı ve plansız kentleşme, koruma bilincinin yetersizliği gibi sebeplerle, yerel ve evrensel ölçekte bir döneme tanıklık eden, kültürel miras kapsamındaki sayısız tarihi yapı hasar görmekte, hatta yok olmaktadır. Bu yapıların korunarak gelecek kuşaklara aktarılması önemli bir konudur. Bunu sağlamanın yolarından biri olan ‘yeniden işlevlendirme’ sıkça başvurulan çağdaş bir koruma yöntemidir. Yeniden işlevlendirme, özgün işlevleri ile devam edemeyen tarihi yapıların, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda mekânsal ve yapısal özellikleri ile örtüşen yeni kullanım alanları ile yeniden hayat bulmasıdır. Kentsel belleğin gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olan bu yapılar, toplumların tarihleri ile kurdukları birer köprü durumundadır. Bu bağlamda önemli örneklerden biri Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinde yer alan ve 1902 yılında tamamlanmış olan Redif Kışlası Karargâhı (Eski Askerlik Şubesi Binası)’dır. Yapı, inşa edildiği tarihten itibaren askeri, sağlık ve eğitim kurumları bünyesinde farklı işlevlerle kullanılarak günümüze kadar gelmiştir. 

Bu çalışmada, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesi kapsamında, Bandırma İlçesinin önemli prestij yapılarından biri olan Redif Kışlası Karargahı (Eski Askerlik Şubesi Binası) incelenmiştir. Çalışma kapsamında öncelikle, yapının tarihi ve mimari özellikleri üzerinde durulmuş, ardından yapının farklı zaman dilimlerinde, askeri, sağlık ve eğitim kurumları olarak kullanım aşamaları açıklanmaya çalışılmıştır. Günümüzde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversite’sine bağlı olarak hizmet veren binanın bu yeni işlevi ile korunması ve yapının bu şekilde kent ile üniversite arasında kültürel bir köprü kurması da ayrıca ele alınan diğer bir konudur. 

Anahtar Kelimeler: Bandırma, Redif Kışlası Karargâhı, Yeniden İşlevlendirme