Visual Phenomenology Research on Contemporary Art Experiences of Students in Arts and Crafts Education


Erdoğan Y., Kıratlı A. D.

4. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 27 October 2023, pp.1-17

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-17
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Students in the undergraduate program of Arts and Crafts Education take workshop courses as well as theoretical courses on art and art education during their education. It is thought that students' understanding and application of today's understanding of art in their workshop productions will be effective in helping them become teachers who can understand their age and be present. The researchers felt the need to carry out this study because they realized that the students' knowledge and experience about contemporary art was insufficient during their observations in the Painting master art workshop course they co-taught. In this study, it is aimed students in the undergraduate program Arts and Crafts Education to provide experience in contemporary art and to examine their experiences regarding contemporary art through their productions. For this purpose, visual phenomenology pattern was used in this research because it deals with a phenomenon in depth based on how it is experienced and interpreted. The researchers read and discussed contemporary art with students during a class period and went to the 16th Istanbul Biennial to experience contemporary art as an audience. Students realized their workshop productions as a result of their inquiries and reflections on these contemporary art experiences. Two semi-structured interviews were held with the students: after the Biennial trip and after the contemporary art productions. In this study; Findings were obtained regarding students' questions about art and artists after their contemporary art experiences, their efforts to understand and give meaning to contemporary art, the reflections of their experiences on their productions, and their evaluations of their productions. In conclusion; It was observed that the students' knowledge of contemporary art deepened through experiences and practices, that contexts that they had not noticed before attracted their attention during their experiences, that they discovered new perspectives on their artistic productions, and that they captured a personalized and original language in their productions.

Resim-İş Öğretmenliği lisans programı öğrencileri, eğitimleri süresince sanat ve sanat eğitimine ilişkin kuramsal derslerin yanı sıra atölye dersleri de almaktadır. Öğrencilerin atölye üretimlerinde günümüz sanat anlayışını kavramaları ve uygulayabilir olmalarının, çağını anlayabilen ve varlık gösteren öğretmenler olmalarında etkili olacağı düşünülmektedir. Araştırmacılar, birlikte yürüttüğü Resim anasanat atölye dersinde yaptıkları gözlemler sırasında öğrencilerin çağdaş sanat hakkındaki bilgi ve deneyimlerinin yetersiz olduğunu fark etmesi nedeniyle bu çalışmayı gerçekleştirme ihtiyacı duymuştur. Bu çalışmada, Resim-İş Öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin çağdaş sanata ilişkin deneyim elde etmeleri ve gerçekleştirdikleri üretimler üzerinden çağdaş sanata ilişkin deneyimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bir olgunun nasıl deneyimlendiği ve yorumlandığına dayanarak derinlemesine işlenmesi nedeniyle bu araştırmada görsel fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmacılar, bir ders dönemi boyunca öğrencilerle çağdaş sanat hakkında okuma ve tartışmalar yapmış ve 16. İstanbul Bienaline giderek çağdaş sanatı izleyici olarak deneyimlemiştir. Öğrenciler bu çağdaş sanat deneyimlerine ilişkin yaptıkları sorgulama ve yansımalar sonucunda atölye üretimlerini gerçekleştirmiştir. Öğrencilerle Bienal gezisi ve çağdaş sanat üretimleri sonrasında olmak üzere iki yarı-yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Bu araştırmada; öğrencilerin çağdaş sanat deneyimleri sonrasında sanat ve sanatçı hakkındaki sorgulamaları, çağdaş sanatı anlama ve anlamlandırma çabaları, deneyimlerinin üretimlerine yansımaları ve üretimleri hakkındaki değerlendirmelerine ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Sonuç olarak; öğrencilerin çağdaş sanata ilişkin bilgilerinin deneyim ve uygulamalar aracılığıyla derinleştiği, deneyimleri sırasında önceden fark etmedikleri bağlamların dikkatlerini çektiği, sanatsal üretimlerine yönelik yeni bakış açıları keşfettikleri, üretimlerinde kişiselleştirilmiş özgün bir dil yakaladıkları görülmüştür.