Ghaznavid Foreign Policy in The Period of Sultan Bahramshah


Öntürk V.

3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu, Van, Turkey, 14 - 16 October 2021, pp.201-202

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.201-202
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The Dandanakan War, which took place between the Seljuks and the Ghaznavids in 1040, resulted in the defeat of the Ghaznavids. After the war, while the Ghaznavids entered a period of decline, the Seljuks emerged as an independent state in the Khorasan region. Although the defeat of Dandanakan was one of the biggest disasters in their history for the Ghaznavids, this state managed to survive for about 127 years. In the ongoing process, the Ghaznavids tried to regain the lands they had lost to the Seljuks, but they could not achieve much success in this. This situation caused the Ghaznavid rulers to deal with internal unrest and furthermore, Northern India became the only goal in foreign policy. When the dates showed 1118, Bahramshah took the throne. He had a struggle for the throne with his brother Arslanşah for a while and eventually succeeded to the throne with the help of the Great Seljuk sultan Sencer. However, this situation brought the Ghaznavids to become the subject of the Great Seljuk State. Bahramshah reigned from 1118 to 1134, relatively calm and prosperous. However, after 1134, the struggles with the Seljuks and Ghurids and the wrong decisions taken in foreign policy caused the state to wear out to a great extent and collapsed shortly after Bahramshah’s death. In this study, the process of Bahramshah’s accession to the throne and the foreign policy of the Ghaznavid State during his reign are discussed.

1040 yılında Selçuklular ile Gazneliler arasında gerçekleşen Dandanakan Savaşı Gaznelilerin hezimeti ile neticelendi. Savaştan sonra Gazneliler gerileme sürecine girerken Selçuklular Horasan bölgesinde bağımsız bir devlet olarak ortaya çıktılar. Dandanakan yenilgisi her ne kadar Gazneliler için kendi tarihlerindeki en büyük felaketlerden biri olsa da bu devlet yaklaşık 127 yıl daha ayakta kalmayı başardı. Devam eden süreçte Gazneliler Selçuklulara kaptırdıkları toprakları geri almaya çalışsalar da bunda pek bir başarı elde edemediler. Bu durum Gazneli hükümdarlarının iç huzursuzluklarla uğraşmasına ve ilaveten Kuzey Hindistan’ın dış siyasette tek amaç haline gelmesine sebebiyet verdi. Tarihler 1118’i gösterdiğinde saltanat tahtına Behramşâh geçti. O bir müddet kardeşi Arslanşâh ile taht mücadelesi yaşamış ve nihayetinde Büyük Selçuklu sultanı Sencer’in yardımı ile tahta geçmeyi başarmıştı. Ancak bu durum Gaznelilerin Büyük Selçuklu Devleti tabiiyetine geçmesini de beraberinde getirdi. Behramşâh 1118 yılından 1134 yılına kadar nispeten sakin ve refah içinde bir saltanat sürdü. Ancak 1134 yılından sonra Selçuklular ve Gurlular ile girişilen mücadeleler ve dış politikada alınan yanlış kararlar devletin büyük ölçüde yıpranmasına ve Behramşâh’ın vefatından kısa bir süre sonra da yıkılmasına neden oldu. Bu çalışmada Behramşâh’ın tahta geçiş süreci ve onun döneminde Gazneliler Devleti’nin dış politikası ele alınmıştır.