Avrasya ve Türkiye Örneğinde Ekonomik Özgürlükler, Ekonomik Gelişme ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar


Keskingöz H., Torusdağ M. , SAYDAN İ. Y.

2nd International Conference on Management and Social Sciences (UYSAD-2019), Antalya, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2019, cilt.ISBN, ss.16-33

  • Cilt numarası: ISBN
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.16-33

Özet

1980 sonrasında ölçülmeye başlanan ekonomik özgürlük kavramı bireylerin herhangi bir müdahaleye uğramadan iktisadi faaliyetlerini serbestçe kullanmaları olarak ifade edilmektedir. Ekonomik özgürlükleri belirleyen ticari, vergi, parasal gibi birden fazla kriter bulunmaktadır. Bu kriterler aynı zamanda ülke ekonomik performanslarının karşılaştırılmasında önem arz eder. Ülkelerin nihai hedefi olan vatandaşlarının yaşam kalitesini arttırma adına ekonomik özgürlükler ile ekonomik gelişme çabaları arasında karşılıklı etkileşim olduğu kabul edilmektedir. Bu bağlamda ekonomik gelişmenin itici gücü büyümeye ivme kazandıran unsurlardan biri doğrudan yabancı yatırımlar olarak görülmektedir. Bu çalışma kapsamında ekonomik özgürlükler, ekonomik gelişme ve doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişki 11 Avrasya ülkesi ve Türkiye olmak üzere toplam 12 seçili ülke örneğinde incelenmiştir. Pairwise Dumitrescu ve Hurlin Panel Granger nedensellik analizinin yapıldığı ve 1990-2017 döneminin ele alındığı çalışmada ekonomik kalkınmadan ekonomik özgürlüklere doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Özgürlükler, Ekonomik Gelişme, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Avrasya.