Vehicle Sourced Air Pollution, The Case of Ağrı Province


Yakın A.

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, vol.6, no.23, pp.618-626, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

While the advances in technology offer some conveniences in our lives, on the other hand, they cause some irreparable damage to the environment.As motor road vehicles, we can count environmentally friendly electric vehicles, solar-powered vehicles and hydrogen-fueled vehicles as popular today. In recent studies, some additives are added to the fuel to reduce the harmful effects of fossil fuel consumption, whichis used in vehicles and causes global warming.In this study, vehicle-related harmful emissions were determined by making vehicle counts on the roads surrounding the province of Ağrı.The amount of emissions, CO, NOx, VOC and PM given to the atmosphere from vehicles in Ağrı were found to be approximately 455.24 tons, 117.30 tons, 72.18 tons and 15.01 tons annually, respectively.the advances in technology offer some conveniences in our lives, on the other hand, they cause some irreparable damage to the environment.As motor road vehicles, we can count environmentally friendly electric vehicles, solar-powered vehicles and hydrogen-fueled vehicles as popular today. In recent studies, some additives are added to the fuel to reduce the harmful effects of fossil fuel consumption, whichis used in vehicles and causes global warming.In this study, vehicle-related harmful emissions were determined by making vehicle counts on the roads surrounding the province of Ağrı.The amount of emissions, CO, NOx, VOC and PM given to the atmosphere from vehicles in Ağrı were found to be approximately 455.24 tons, 117.30 tons, 72.18 tons and 15.01 tons annually, respectively.While the advances in technology offer some conveniences in our lives, on the other hand, they cause some irreparable damage to the environment.As motor road vehicles, we can count environmentally friendly electric vehicles, solar-powered vehicles and hydrogen-fueled vehicles as popular today. In recent studies, some additives are added to the fuel to reduce the harmful effects of fossil fuel consumption, whichis used in vehicles and causes global warming.In this study, vehicle-related harmful emissions were determined by making vehicle counts on the roads surrounding the province of Ağrı.The amount of emissions, CO, NOx, VOC and PM given to the atmosphere from vehicles in Ağrı were found to be approximately 455.24 tons, 117.30 tons, 72.18 tons and 15.01 tons annually, respectively.

Teknolojideki ilerlemeler hayatımızda bir takım kolaylıklar sunarken diğer taraftan çevrede telafisi mümkün olmayan bir takım tahribatlarda meydana getirmektedir. Motorlu karayolu taşıtları olarak günümüzde popüler olarak çevreye duyarlı elektrikli taşıtlar, güneş enerjili taşıtlar ve hidrojen yakıtlı taşıtları sayabiliriz. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda taşıtlarda kullanılan ve küresel ısınmaya sebep olan fosil kaynaklı yakıt tüketiminin zararlı etkilerini azaltmak için yakıt içerisine bir takım katkı maddeleri eklenmektedir. Bu çalışmada, Ağrı ilini çevreleyen yollarda taşıt sayımları yapılarak taşıt kaynaklı zararlı emisyon miktarları belirlenmiştir. Ağrı ilinde taşıt kaynaklı atmosfere verilen emisyon miktarı, CO, NOx, VOC ve PM sırasıyla yaklaşık olarak yıllık, 455.24 ton, 117.30 ton, 72.18 ton ve 15.01 ton olarak bulunmuştur.