BEAVERİA BASSİANA İZOLATININ BAZI DEPO ZARARLILARI ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ


Küçüktopçu Y., Başı F., Yiğit Ş., Saruhan İ., Akça İ.

1. ULUSLARARASI TARIM VE ÇEVRE BILIMLERI ARASTIRMALARI KONGRESI, no.31, pp.37-44, 2019 (Conference Book)

Abstract

Bu çalışmada Xylosandrus germanus’dan elde edilen Beaveria bassiana (TR 217) izolatının depolanmış

ürünlerde önemli kayıplara neden olan 4 türe (Sitophilus granarius (L.), Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera:

Curculionidae), Tribolium castaneum (Herbst), Tribolium confusum (Duval) (Coleoptera: Tenebrionidae))

karşı biyolojik etkinliği belirlenmiştir. Çalışmada 9 cm çapında petriler kullanılmış, her bir petriye 10’ar adet

ergin konulmuş ve deneme 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan izolatın 1×108 konidi ml−1

süspansiyonu petri başına 2 ml olacak şekilde zararlının üzerine pülverize edilmiştir. Çalışma 24oC de, tamamen

karanlık inkübatörde ve %65±5 bağıl nemde (RH) yürütülmüştür. Çalışma 10 gün boyunca takip edilerek

ölü bireyler not edilmiş ve yüzde ölüm oranları belirlenerek, ortalamalar Tukey testi ile karşılaştırılmıştır

(P<0.05). Çalışma sonucunda Lethal Time (LT50 ve LT90) değerleri hesaplanmıştır. LT50 değerleri; S. granarius

için 6,86 gün; S. oryzae için 5,32 gün T. confusum için 14,89 gün ve T. castaneum, 14,96 gün olarak, LT90 değerlerinde

ise; S. granarius. için 9,12 gün; S. oryzae için 8,26 gün T. confusum için 21,10 gün ve T. castaneum

23,10 gün olarak belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda B. bassiana izolatının S. granarius %92,5 ve S. oryzae

%90 oranında etkili bulunurken; T. confusum %12,5 ve T. castaneum %17,5 oranıyla çok etkili bulunmamıştır.

Sonuç olarak B. bassiana izolatı S. granarius ve S. oryzae için yüksek oranda etki göstererek zararlıların mücadelesinde

kullanılabilecek ümit var izolat olmuştur.

Anahtar kelimeler: Beauveria bassiana, Sitophilus oryzae, Sitophilus granarius, Tribolium confusum, Tribolium

castaneum, Entomopatojen