ANATOMICAL AND HISTOLOGICAL INVESTIGATION OF THE GRAFT-UNION AND CUT-ROOTING OF STONE PINE (Pinuspinea L.)


Creative Commons License

Kurt H., Tekintaş F. E.

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences International Indexed and Refereed, vol.7, no.13, pp.135-148, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırma, fıstık çamında (Pinus pinea L.) adventif kök oluşumu ve aşı kaynaşması sırasında meydana gelen anatomik ve histolojik gelişmeleri değerlendirmek amacıyla yürütülmüştür. Yapılan incelemeler sonucunda; aşılarda kaynaşmanın bütün safhalarının gerçekleşmiş olduğu gözlenmiştir. Bazı aşı örneklerinde ise yetersiz kallus oluşumu, kambiyum bölgelerinin iyi çakıştırılamamış olması ve nekrotik tabakaların olumsuz etkileri gibi nedenlerle bağlantının zayıf olduğu veya hiç kurulamadığı saptanmıştır. Odun çeliklerinde yapılan köklendirme çalışmalarında ise adventif kök oluşumuna rastlanılamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Fıstık çamı, aşı kaynaşması, köklenme ve anatomisi