BY BLEND ETHANOL AND METHANOL WITH GASOLINE FUEL IN A GASOLINE ENGINE WITH INTERNAL COMBUSTION OF FUELS ENGINE PERFORMANCE AND EXHAUST OF USING EFFECT ON EMISSIONS


Yakın A. , Behçet R.

IGDIR INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS, Iğdır, Turkey, 14 - 15 April 2021, pp.44-56

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Iğdır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.44-56

Abstract

Hava coğrafik olarak sınırlandırılamadığından hava kirliliği sadece bir ülkenin değil tüm dünyanın sorunudur. Hava kirliliği iş yerlerinden, evlerden, fabrikalardan kaynaklandığı gibi hava kirliliğine sebep olan faktörlerin başında taşıt kaynaklı hava kirliliği gelmektedir. Özellikle hava, kara ve deniz araçlarından çevreye atılan zararlı emisyonlar hem çevreye hem de insanlara ciddi anlamda zarar vermektedir. Bu kirlilik araçlarda kullanılan fosil yakıtların tam olarak yakılamamasından kaynaklanmaktadır. Bilim insanları hem fosil kökenli yakıtların yakın gelecekte tükenecek olması endişesi, hem de çevre ve insana verdiği zararlardan dolayı alternatif yakıtlar üzerinde çalışmalar yapmaktadırlar. Alternatif yakıt olarak günümüzde taşıtlarda fosil kökenli yakıtların yerine kullanılan alkol kökenli yakıtlar olarak etanol ve metanol en yaygın yakıtlardır. Bu çalışmada, saf benzin içerisine hacimsel olarak %30 oranında metanol ilave edilmesi ile M30 olarak isimlendirilen karışım yakıt ve yine saf benzin içerisine hacimsel olarak %30 oranında etanol ilave edilmesi ile E30 olarak isimlendirilen karışım yakıtlar oluşturulmuştur. Bu yakıtlar, içten yanmalı benzinli bir motorda test edilmiş ve yakıtların motor performans ve egzoz emisyonlarına etkisi benzin ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. M30 ve E30 karışım yakıtlarının benzinli motor ile kıyaslandığında sırasıyla, CO emisyonlarında % 33,42 ; % 14,78 azalma, HC emisyonlarında % 4,65 ; % 8,17 azalma, NOx emisyonlarında %37,04 ; %6,03 artma, CO2 emisyonlarında % 14,78; % 6,78 artma, motor gücünde % 2,04 ; % 3,80 azalma, motor momentinde % 1,22; % 2,20 azalma ve özgül yakıt tüketimlerinde de % 4,48 ; % 7,37 artma meydana gelmiştir.