Ayçiçek Hasılını Farklı Oranlarda Şeker Pancarı Bitkisi ile Silolamanın Silaj Kalitesi ile In-Vıtro Sindirilebilirlikleri ve Enerji İçeriğine Etkisi


Yıldız S., Deniz S., Özkan F., Altaçlı S.

3. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi, Van, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, no.1, pp.68-69

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.68-69
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

For the purpose of determining the optimal mixture rates to obtain a quality silage from sunflower crops and sugar beets, this study determined the nutrient contents of silages, silage qualities, in-vitro digestibility and energy contents. As the silage material in the study, sunflower crops ready for ensilaging in the dough stage (whole plant) and sugar beets (whole plant including leaves and roots) from the Gevaş district of the province of Van in Turkey. The sunflower crops (S) and sugar beet plants (SB) were ensiled as 5 replicates in 1-liter glass jars by slicing and mixing based on weight as 100% S, 0% SB; 85% S, 15%  SB and 55% S, 45% SB. The jars were opened for analyses at the end of 70 days of incubation. In the 100% S, 0% SB; 85% S, 15%  SB and 55% S, 45% SB groups, the silage dry matter (DM, %) values were respectively 24.97, 26.29 and 28.72, and the silage pH values, NH3-N (mg.dl-1), LA (%) and Fleig scores were respectively 4.39, 4.34 and 4.41; 5.59, 3.65 and 4.34; 2.41, 1.91 and 2.16 and good, very good and very good, while the OMD (%) and NEL (Mcal.kg-1) values were respectively found as 54.60, 51.34 and 49.42 and as 1.22, 1.14 and 1.09. Considering the nutrient content, fermentation quality and in-vitro digestibility parameters of the silages prepared in the study, it was concluded that qualified silages could be obtained from not only pure sunflower crops but also the mixture of sunflower crops and sugar beets, without needing any supplements.

 

Bu çalışmada, ayçiçeği hasılı ve şeker pancarı bitkisinden kaliteli bir silaj elde etmek için, en uygun karışım oranlarının belirlenmesi amacıyla, silajların besin madde içerikleri, silaj kaliteleri, in-vitro sindirilebilirlikleri ile enerji içerikleri belirlenmiştir. Araştırmada silaj materyali olarak hamur olum döneminde biçilen silajlık ayçiçek hasılı (tam bitki) ve şeker pancarı (yapraklar ve baş dahil tam bitki) Van ili Gevaş ilçesinden temin edilmiştir. Ayçiçek hasılı (A) ve şeker pancarı (ŞP) bitkileri ağırlık esasına göre %100 A, %0 ŞP;  %85 A, %15 ŞP;  %55 A, %45 ŞP olacak şekilde doğranıp karıştırılarak bir litrelik cam kavanozlarda 5’er tekerrür olacak şekilde silolanmıştır. Kavanozlar 70 günlük inkubasyon süresi sonrasında analizlerin yapılması için açılmıştır. %100 A, %0 ŞP;  %85 A, %15 ŞP;  %55 A, %45 ŞP gruplarında silaj KM (%) değerleri sırasıyla 24.97, 26.29 ve 28.72; silaj pH, NH3-N (mg.dl-1), LA (%) ve Fleig puanı nitelik değerleri sırasıyla 4.39, 4.34 ve 4.41; 5.59, 3.65 ve 4.34; 2.41, 1.91 ve 2.16; iyi, pekiyi ve pekiyi; OMS (%) ve NEL (Mcal.kg-1) değerleri ise, aynı sıraya göre 54.60, 51.34 ve 49.42; 1.22, 1.14 ve 1.09 olarak bulunmuştur. Çalışmada hazırlanan silajların ham besin madde kompozisyonu, fermantasyon kalite parametreleri ve in-vitro sindirilebilirlik değerleri ile enerji içerikleri dikkate alındığında, gerek saf ayçiçek hasılı, gerekse ayçiçek hasılı ve şeker pancarı karışımından, her hangi bir katkıya ihtiyaç duyulmaksızın,  kaliteli silajlar elde edilebileceği sonucuna varılmıştır.