Effects of Training Methods on Four Melon Cultivars


Mohamed Ammar A. O., Kazankaya A., Şensoy S.

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, vol.9, no.22, pp.83-91, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Melon (Cucumis melo L.) is one of the important crops and is widely produced in the world. The aim of the present study was to determine the effects of two training methods (one or two stems) on four melon cultivars (HV1: Zagrit, HV2: Maziane, HV3: Kirkagac, and HV4: Ananas). The field experiment has been accomplished during the 2016-2017 season at the Tripoli Agricultural Technology Center in Libya. Morphological, phenological and fruit traits were observed or measured. The experiment was conducted in a split-plot randomized block design with four replicates. Least significant differences (LSD) were determined at the significance level of 0.05. There were significant differences among most of the studied traits based on the training methods and melon cultivars. The growing method had a significant effect the number of fruit; two-stem plants reached to 4.78 fruit per plant while the one-stem plants produced 3.31 fruit per plant. Moreover, growing method had a significant effect on the weight of the fruit. The plants with two stems scored the highest weight of the fruit reaching 910 g per fruit, while the plants with one stem gave the fruit weight of amounting to 820 g per fruit.

Kavun (Cucumis melo L.) dünyada yaygın olarak üretilen önemli bir bitkidir. Bu çalışmanın amacı, dört kavun çeşidinde (HV1: Zagrit, HV2: Maziane, HV3: Kırkağaç ve HV4: Ananas) iki yetiştirme yönteminin (bir veya iki gövdeli yetiştiricilik) etkilerini belirlemektir. Deneme, 2016-2017 sezonunda Libya'daki Trablus Tarım Teknolojileri Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. Morfolojik, fenolojik ve meyve özellikleri gözlemlenmiş veya ölçülmüştür. Deneme, bölünmüş parseller tesadüf blokları deneme desenine göre dört tekerrürlü olarak yürütülmüştür. En küçük anlamlı farklar (LSD) 0.05 anlamlılık düzeyinde belirlenmiştir. Yetiştirme yöntemlerine ve kavun çeşitlerine göre incelenen özelliklerin çoğu arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Yetiştirme yönteminin meyve sayısı üzerinde önemli bir etkisi olmuştur; iki gövdeli bitkiler bitki başına 4.78 meyveye ulaşırken, tek gövdeli bitkiler bitki başına 3.31 meyve vermiştir. Ayrıca yetiştirme yönteminin meyve ağırlığı üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. İki gövdeli bitkiler meyve başına 910 gr ile en yüksek meyve ağırlığını elde ederken, tek gövdeli bitkiler meyve başına 820 gr ile meyve ağırlığı vermiştir.