Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Doğu Avrupa’nın Siyasi Dönüşümünün Bir Analizi: Otoriter Yönetimler ve Demokratikleşme Çabaları


Karaaslan H.

Turkish Studies-Economics, Finance, Politics, vol.15, no.3, pp.1445-1468, 2020 (Peer-Reviewed Journal)