Mustafa Miyasoğlu'nun Hayatı, Eserleri ve Romancılığı


Taştan Z.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.25, pp.15-32, 2013 (Peer-Reviewed Journal)