Effect of Humic Acid and Foliar Application of Potassium on Growth and Yield of Melon


M. Tahir A., Şensoy S., I. Saeid A.

Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences, vol.9, no.24, pp.28-38, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The increased use of chemical fertilizers as a sole input for production of horticultural crops has destructed the soil architecture and suppressed product quality. Therefore, a field experiment was implemented in the vegetable research field of research center Duhok province / Iraq at the summer growing season of 2019 to inspect the impact of soil drenching of humic acid at four levels (0, 500, 1000, and 2000 mg l-1) and foliar spraying of potassium at four levels (0, 0.3, 0.6, and 0.9 mg l-1) and their interactions on the growth and yield of melon. Both humic acid and potassium fertilizer increased the phosphorus (P) content significantly compared to the control. The results obtained from hot climatic condition displayed also no significant amelioration in vegetative traits [canopy height, leaf area, chlorophyll content (SPAD), and stem diameter] and yield traits [number of fruits per plant and total yield ] with soil drench application of humic acid and foliar feeding of potassium fertilizer as compared to control.

Bahçe bitkilerinin üretimi için girdi olarak kimyasal gübrelerin artan kullanımı, toprak yapısını tahrip etmekte ve ürün kalitesini baskılamaktadır. Bu nedenle, humik asidin dört dozu (0, 500, 1000 ve 2000 mg/l) ve potasyumun yapraktan uygulamasının dört dozunun (0, 0.3, 0.6 ve 0.9 mg/l) kavun büyümesi ve verimi üzerindeki etkileşimlerini incelemek amacıyla 2019 yılı yaz yetiştirme sezonunda Duhok/Irak araştırma merkezi sebze araştırma alanında bir tarla denemesi yürütülmüştür. Hem hümik asit hem de potasyum gübresi, kontrole göre önemli ölçüde fosfor (P) oranını artırmıştır. Yüksek sıcaklık koşullarında elde edilen sonuçlar, vejetatif özelliklerde [kanopi yüksekliği, yaprak alanı, klorofil içeriği (SPAD) ve gövde çapında] ve verim özelliklerinde de [bitki başına meyve sayısı ve toplam verim] topraktan ıslatmayla humik asit uygulaması ve potasyumlu yaprak gübrelemesinin kontrole kıyasla önemli bir farklılık yaratmadığını göstermiştir.