Yası Açıklayan Kuramlar


Kaya Z.

in: ÇOCUK VE ERGENLERDE TRAVMA, KAYIP VE YAS DANIŞMANLIĞI KURAM VE UYGULAMALARI, Firdevs SAVİ ÇAKAR, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.20-45, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Pegem Akademi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.20-45
  • Editors: Firdevs SAVİ ÇAKAR, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Alanyazında normal yas ve travmatik yas sürecini açıklayan birçok teorik

yaklaşım ve bu yaklaşımlara dayalı olarak geliştirilen modeller bulunmaktadır.

Dinamik temele sahip, bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı, kişiler arası, grup ve

aile terapisi odaklı yaklaşımlar bunlar arasında sayılabilir. Bu bölümde; Psikodinamik

Yas Teorilerinden; Freud’un Yas Teorisi, Lindemann’ın Yas Teorisi, Bağlanma

Kuramı ve Yas; Kubler-Ross Yas Modeli; Worden’ın Yas Görevleri Modeli; Bilişsel

Davranışçı Kuramda Yas; Bütünleşik Model Yaklaşımları; İki Süreçli Kayıp Yaşama

Modeli; İki Eksenli Kayıp Yaşama Modeli kısaca açıklanmıştır.