Kurumsal Yönetim ve Denetim Kalitesi: Borsa İstanbul Şirketleri Üzerine Bir İnceleme


Aygün M., Sayın H.

FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR DERGİSİ, no.618, pp.51-58, 2016 (Peer-Reviewed Journal)