''The Effect of Differrent Sowing Time, Bacteria and Fertilizer Types on Nutrient Content and in Vitro Nutrient Digestion of Fenugreek (Trigonella Foenum Graecum L.) Grown in Van Ecological Conditions


Creative Commons License

Aldemir R., Temur C., Tunçtürk R.

Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi / Journal of Animal Science and Products (JASP), vol.6, no.2, pp.114-122, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Çalışma Van YYÜ Ziraat Fakültesi deneme arazisinde 1 ve 20 Nisan 2012 tarihinde ekimi yapılan çemen bitkisi kuru otunun kalite özelliklerini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Ekimde rhizobium bakteri inokulantı, diamonyumfosfat (DAP), kentsel arıtma çamuru (KAÇ), humik asit (HA), çiftlik gübresi (ÇG) uygulanmıştır. Elde edilen çemen otlarının kuru madde (KM), ham kül (HK), organik madde (OM), ham protein (HP), nötral deterjan fiber (NDF), asit deterjan fiber (ADF) değerleri ve in vitro KM, HK ve OM sindirimleri tespit edilmiştir. Çalışma sonunda 20 Nisanda, bakteri ve humik asit uygulamasının hayvan besleme açısından besin madde içeriklerini göreceli olarak artırdığı belirlenmiştir. İn vitro sindirim değerleri dikkate alındığında ise 1 Nisanda ekimi yapılan çemen bitkisine bakteri uygulaması ve DAP gübresi kullanılmasının daha iyi olduğu sonucuna varılmıştır. Ancak tek yıllık sonuçlar tarımsal üretimde çok fazla dikkate alınmamaktadır.