Mobilya Eğitiminde Sanayi Stajının Önemi ve Örnek Bir Uygulama/ The Importance Of Industrial Internship and Furniture Education An Example Applİcatİon


Creative Commons License

Ulay G.

Selçuk Teknik Online Dergisi, vol.1, pp.452-466, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: Selçuk Teknik Online Dergisi
  • Page Numbers: pp.452-466
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract


Türkiye Mobilya Sektöründeki işletmelerde karşılaşılan sorunlar arasında nitelikli personel eksikliği önemli bir yer tutmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin çoğu meslek okullarından ve üniversitelerden öğrencilerin nitelik sorununa çözüm üretmelerini beklerken diğer yandan bazı işletmeler ve eğitim kurumları aralarında işbirlikleri oluşturarak kendi içlerinde oluşturdukları mekanizmalar ile öğrencilerdeki mesleki nitelik ve uygulama eksikliklerini gidermeye çalışmaktadırlar. Bildiride işletmeler ve meslek okulları arasında oluşturulabilecek işbirliğine yönelik staj uygulamasına yer verilerek uygulamanın oluşturulmasında ve tatbik edilmesindeki hazırlık, süreç ve sonuçları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak; mobilya üretimi yapan bir işletmedeki staj uygulaması tanıtılarak sürecin girdileri, çıktıları, öğrenci, işletme, okul ve toplumsal açıdan ortaya konulmuştur. İyi uygulama örneklerinin tüm kesimlere duyurulması ve tanıtılması sayesinde yeni staj işbirlikleri oluşturulmasında taraflara fikir vermesi ve yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.