H. SGüzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bölümlerinde Bağlama Dersi Başlangıç Düzeyi Öğretim Elemanı Görüşleri


Kınık M., Çakırer H.

Akdeniz Sanat Dergisi, vol.7, no.13, pp.70-80, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 13
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Akdeniz Sanat Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.70-80
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Türkiye’de bağlama çalımına icra yönüyle genel olarak bakıldığında hemen hemen iyi denilebilecek durumda olduğu görülmektedir. Ancak bu, ağırlıklı olarak salt yeteneğin öne çıkardığı bir icra ve yorum şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine aynı mevcut durum göz önüne alındığında; öne çıkan icracıların ağırlıklı olarak geleneğin içerisinden gelmiş, çoğu her hangi bir yönteme, tekniğe ve disipline dayalı bir eğitim almadan, türküler aracılığı ile kendi becerileri doğrultusunda müziksel gelişim sağlamış kişiler olduğu görülmektedir. Bu çalışma geleneksel çalgılarımızdan en yaygın öğretimi yapılan, bilinen ve halen bir çok kişi tarafından çalınmakta olan bağlamanın, üniversitelerin müzik ve müzik eğitimi ile ilgili bölümlerinde, özellikle de Güzel Sanatlar Fakültelerindeki eğitiminin değerlendirilmesi sonucunda ele alınmıştır. Buradan elde edilen bilgilerden yola çıkılarak, bu eğitimin ülkemiz koşullarına ve gelişen dünya koşullarına göre yeniden ele alınması ile daha düzeyli, bilimsel ve sanatsal temellere dayandırılarak, sistematik bir bütün içerisinde öğretimin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma gurubunu yedi farklı üniversitenin Güzel Sanatlar Fakülteleri, Konservatuarları, Eğitim Fakültelerinin müzik bölümlerinde çalışan, bağlama alanında uzman öğretim elemanları, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümündeki çalgı eğitimcisi olarak görev yapan öğretim elemanlarından oluşan Panel (danışman) grubu oluşturmaktadır. Nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması kapsamında sürdürülen araştırmanın veri analiz metodu nitel araştırma kapsamında betimsel analizdir. Araştırmanın veri toplama araçlarını uzman görüşlerinden elde edilen bilgiler oluşturmaktadır.