Investigation of the perception about earthquake based on elementary school students’ opinions


Tanhan F., Mukba G.

International Journal of Human Sciences, vol.12, no.2, pp.1581-1601, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Journal Name: International Journal of Human Sciences
  • Page Numbers: pp.1581-1601
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Earthquakes, which disturb the routine of life, influence psychology of adults and children negatively as the other disasters. In addition to that earthquakes can cause the psychological distress in children such as cognitive, emotional and behavioral problems as well as lack of confidence and despair against future. In order to scope of interventions after earthquake, it can be significant to reveal how the elementary school students experienced and perceived the earthquake after that disaster. For this purpose, the students’ perceptions of the earthquake and psycho-social impacts of that among students have been studied according to the opinions of those. The research is done based on descriptive survey model within the qualitative research model including semi-structured interview method. The subject group of the research is 23 volunteers consisting of 12 girls and 11 boys all of whom experienced the Van earthquake attending secondary school at Van city center. Moving onto the results, students stated that they were outside; they were running their homes to find out the status of their families during the earthquake and just after that.
Keywords: Earthquake, the perception of earthquake, students’ opinions

Yaşamın doğal akışını bozan diğer afetler gibi depremler de, hem yetişkinlerin ve hem de çocukların psikolojisi üzerinde birçok olumuz etkiler bırakır. Depremler, çocuklarda birçok bilişsel, duyuşsal ve davranışsal problemin yanı sıra, güven duygusunun yitimi ve geleceğe karşı umutsuzluk gibi psikolojik sorunlara neden olabilir.  Deprem yaşayan ilköğretim öğrencilerinin depremi nasıl deneyimlediklerinin ve anlamlandırdıklarının bilinmesi deprem sonrası uygulanabilecek müdahaleler kapsamında önemlidir. Bu amaçla bu araştırmada öğrencilerin depreme ilişkin algıları ve depremin öğrenciler üzerindeki psiko-sosyal etkileri, Van depremini yaşayan ilköğretim öğrencilerinin görüşlerine dayalı olarak belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırma, nitel araştırma kapsamında tarama modelinde gerçekleştirilmiş olup yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Van İl Merkezinde bulunan ilköğretim okullarının ikinci kademesinde okuyan, Van Depremi’ni yaşayan ve araştırmaya gönüllü katılan 12 kadın; 11 erkek olmak üzere toplam 23 öğrenciden ibarettir. Araştırmada öğrenciler, deprem olduğu sırada ve sonrasında dışarıda olduklarını, kaçtıklarını, eve ailelerinin durumunu öğrenmek için hemen eve geldiklerini belirtmişlerdir.
 
Anahtar Kelimeler: Deprem, Depreme İlişkin Algı, Öğrenci Görüşleri.