İÇTEN YANMALI BENZİNLİ BİR MOTORDA YAKIT KATKI MADDESİ OLARAK ETİL ALKOL VE METİL ALKOLÜN KULLANILMASI


Creative Commons License

Yıldız A., Behçet R., Yakın A.

EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences, vol.20, no.5, pp.805-812, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZET

Taşıt kaynaklı hava kirliliği, küresel ısınmaya sebep olan kaynaklar arasındadır. Hava kirliliği sadece bir ülkenin değil tüm dünyanın başlıca sorunları arasındadır. Fosil yakıtların kullanıldığı, kara, hava ve deniz taşıtlarında kullanılan fosil yakıtların yanmasıyla atmosfere salınan zararlı emisyonlar olarak, CO (karbonmonoksit), CO2 (karbondioksit) ve HC (hidrokarbon), NOx (azotoksit) emisyonları sayılabilir. Küresel ısınmayı azaltmak için günümüz içten yanmalı taşıtların yerine güneş enerjili taşıtlar, hibrit ve elektrikli taşıtlar kullanılırken, alternatif yakıtlar olarak biyoyakıtlar, hidrojen yakıtı veya zararlı emisyonları azaltmak için yakıt katkı maddeleri kullanılmaktadır. Bilim adamları bu emisyonların azaltılması için çalışmalarını yoğunlaştırmışlardır. Özellikle zararlı emisyonların azaltılması için yakıt katkı maddeleri üzerindeki çalışmaları artmıştır.

Bu çalışmada, tek silindirli, su soğutmalı, sıkıştırma oranı 10/1 olan, benzinli bir motorda, benzin yakıtı içerisine hacimsel olarak %7.5 oranında etilalkol katılarak EB7.5 ve %7.5 oranında metilalkol katılarak MB7.5 yakıtları elde edilerek deney yapılmıştır. Deney sonucunda EB7.5 ve MB7.5 karışım yakıtlarının HC (hidrokarbon) ve CO (karbonmonoksit) emisyonları benzin yakıtıyla kıyaslandığında sırasıyla, %10,84 azalma; %7,80 artma ve %13.41; %50.94 azalma meydana geldi. EB7.5 ve MB7.5 yakıtlarının Motor Momentine ve özgül yakıt tüketimine baktığımızda ise, B100 yakıtıyla kıyaslandığında sırasıyla, %1.25; %2.94 artma ve %3.68 artma; %0.38 azalma meydana gelmiştir.