"Maliye Politikalarının Koordinasyonunda Sorunlar", (çeviri)


Öner E.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, pp.135-141, 1992 (Non Peer-Reviewed Journal)