Storing and Evaluation of The Records of Livestock Enterprises In Database


Çelikyürek H., Karakuş K., Kara M.

International Asian Congress on Contemporary Sciences, Mekke, Saudi Arabia, 15 - 24 April 2019, pp.83-84

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mekke
  • Country: Saudi Arabia
  • Page Numbers: pp.83-84
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Effective decisions in business management can be given with accurate and reliable information. Businesses strive to achieve the goals according to the information they have. Information is obtained by processing the data. The data is the unit of measurement which are the result of the activities of the enterprises in various processes. Nowadays, transforming these data into information by using these data and using this information in decision processes has become one of the most important characteristics of highly competitive enterprises. Keeping records for this purpose plays an important role in making enterprises take accurate and reliable decisions. The data stored for a long time in livestock enterprises will play a crucial role in increasing the productivity in animal production, revealing animal breeding values, meeting qualified breeding needs, making effective breeding organizations, obtaining high income, determining the animals to be kept and kept in the herd. Records about breeding coach, bull, and goat and their reproduction, growth-development, yield records (animal weight and wool yield in small ruminants, body weight gain, feed consumption, lactation and milk yield), reproductive performance measures, slaughter and carcass dimensions and characteristics records such as meat quality, animal diseases and vaccination practices can be shown as important technical data in livestock enterprises. Issues such as following animals and storing identifying information of the animals from this data in the database are being made compulsory for conformity program of Turkey with the European Union by the rule number 27137 “Regulation on the identification, registration and monitoring of sheep and goat type of animals” that published in the official newspaper by Agriculture and Rural Affairs Ministry on 10.02.2009. For this purpose, MySQL, MS SQL, Postrage SQL, Oracle, Firebird, IBM DB2, MS Access are some of the databases for the issues such as obtaining reliable data, understanding database matters to store the data at hand and determining their cost in business. In this study, it is aimed to give information about the software that adds value to the enterprise and their costs of the operations on enterprise.

İşletme yönetiminde etkin kararlar doğru ve sağlıklı bilgiyle verilebilir. İşletmeler sahip oldukları bilgiler ışığında belirledikleri hedeflere ulaşmak için çaba gösterirler. Bilgi verilerin işlenmesi ile elde edilir. Veriler, işletmelerin çeşitli süreçlerindeki faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan sayısal olan veya olmayan ölçü birimleridir. Günümüzde, bu verilerin kayıt altında tutularak bilgiye dönüştürülmesi ve karar süreçlerinde bu bilgilerin kullanılması, rekabet gücü yüksek işletmelerin en önemli niteliklerinden biri haline gelmiştir. Bu amaçla kayıt tutmak, işletmelerin doğru ve sağlıklı kararları alabilmesinde önemli rol oynamaktadır. Hayvancılık işletmelerinde uzun süre saklanan veriler hayvansal üretimlerde verimliliğin artırılabilmesi, hayvan damızlık değerlerinin ortaya konulabilmesi, nitelikli damızlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, etkin ıslah organizasyonlarının yapılabilmesi, yüksek gelir elde edilebilmesi, sürüden ayıklanacak ve elde tutulacak hayvanların belirlenmesinde etkin rol oynayacaktır. Hayvancılık işletmelerinde önemli teknik veriler olarak; damızlık koç/boğa/teke kayıtları ve bunlara ilişkin  üreme, büyüme - gelişme, verim kayıtları (küçükbaş hayvanlarda yapağı ve kıl verimi, besideki canlı ağırlık artışları,  yem tüketimi , laktasyon ve süt verimi) , döl verimi  ölçütleri,  kesim ve karkas ölçü ve özellikleri ile, et kalitesi gibi bunlara ilişkin kayıtlar, hayvan hastalıkları ve aşı uygulamaları ile ilgili kayıtlar gösterilebilir. Bu verilerden hayvana ait tanımlayıcı bilgilerin veritabanlarında saklanması ve hayvan takiplerinin yapılması gibi konularda Türkiye’nin AB’ne uyum programı çerçevesinde Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın 10.02.2009 tarihli 27137 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Koyun ve keçi türü hayvanların tanımlanması, tescili ve izlenmesi yönetmeliği” kapsamında zorunlu hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçlarla sağlıklı verilerin elde edilebilmesi ve eldeki verilerin saklanması için veritabanı kavramlarının anlaşılması, işletmeye maliyeti gibi konuların hızlı verilerin saklanabileceği veritabanı yazılımları, MySQL, MS SQL, Postrage SQL, Oracle, Firebird, IBM DB2, MS Access bunlardan birkaçıdır. Bu veritabanı yazılımlarının ve Veritabanı Yönetim Sistemlerinin (VTYS) kullanımının ve işletmeye maliyetinin bilinmesi, işletme için önemlidir.  Bu çalışma ile   bu yazılımların işletmeye katttığı değer ve işletmeye maliyetleri konusunda bilgi vermek amaçlanmıştır.