Determination of Methicillin Resistance in Coagulase Negative Staphylococci Isolates Obtained from Dogs


Creative Commons License

Gülaydın Ö., Ekin İ. H., İlhan Z., Yeşilyurt M., Kaplan B., Çelik R.

Kocatepe Veterinary Journal, vol.15, no.3, pp.368-373, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 3
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.30607/kvj.1113649
  • Journal Name: Kocatepe Veterinary Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.368-373
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Although coagulase negative staphylococci are opportunistic pathogens, they are also isolated from various disease cases in dogs. Methicillin resistant staphylococci also show resistance to other β-lactam group antibiotics, which limits treatment options. In this study, determination of methicillin resistance in coagulase negative Staphylococcus spp. isolates isolated from various samples taken from healthy and sick dogs was aimed. Agar dilution method was used for the determination of methicillin resistance in the isolates. Eighty nine (20.74%) strains were isolated from the total 429 samples by conventional bacteriological methods. Methicillin resistance was found in 19.10% of the isolates. The mecA gene was determined in 11 (64.70%) of the methicillin resistant isolates by PCR. In conclusion, in this study, it was concluded that methicillin resistance should be considered in the treatment of infections in dogs that caused by coagulase negative Staphylococcus spp. isolates, known as opportunistic pathogens.

Koagulaz negatif stafilokoklar, fırsatçı patojen olmalarının yanı sıra köpeklerde çeşitli hastalık olgularından da izole edilmektedir. Metisilin dirençli stafilokoklar diğer β-laktam grubu antibiyotiklere karşı da direnç göstermekte ve bu durum tedavi seçeneklerini kısıtlamaktadır. Bu çalışmada, sağlıklı görünen ve hasta olduğu belirlenen köpeklerden alınan çeşitli örneklerden izole edilen koagulaz negatif Staphylococcus spp. izolatlarında metisilin direncinin belirlenmesi amaçlandı. İzolatlarda metisilin direnci agar dilüsyon yöntemiyle belirlendi. Toplam 429 örnekten konvansiyonel bakteriyolojik yöntemlerle 89 (%20.74) adet koagulaz negatif Staphylococcus spp. izole edildi. İzolatların %19.10’u metisiline dirençli bulundu. Metisilin dirençli izolatların 11 (%64.70)’inde PCR ile mecA geni tespit edildi. Sonuç olarak, bu çalışmada fırsatçı patojenler olarak bilinen koagulaz negatif Staphylococcus spp. izolatlarının köpeklerde neden olabileceği enfeksiyonların tedavisinde metisilin direncine dikkat edilmesi gerektiği kanaatine varıldı