Behrek Batoliti Batı Kesiminin Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri


Açlan M.

Ç.Ü.Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.71-88, 2003 (Peer-Reviewed Journal)