EĞİTİM SOSYOLOJİSİ İLE DİN EĞİTİMİNİN BİREYİN SOSYOLOJİK SORUNLARINA YAKLAŞIMI


Creative Commons License

Dündar M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.42, pp.1815-1822, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 42
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: International Bibliography of Social Sciences
  • Page Numbers: pp.1815-1822
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The individual, who is a social being, has faced some problems in the community which he is a member. Overcoming these
problems is provided with rules foreseened by educational sociology, education and religious education that determine the behavior
which must be followed and application enabling.
After, mentioning briefly to sociological and spiritual difficulties experienced by the individual in society, required supports
of sociology and religious educational of education to overcome these problems are discussed In this article, solution offers of
educational sociology and religious education oriented to overcome the hardship faced by the individual have been discussed.
Because of financial and moral impossibility in social life experienced by the individual, he has difficulty about personal and
social problems within family and profession. This causes to the individual has a trouble about psychological, sociological and
political problems.
Educational sociology and religious education, also by containing the situations foreseen by sociology, have proposed to the
individual that to be at peace with himself and to integrate into society in solving the problems the individual experienced in his social
life.
Keywords: Religion, Education, Sociology, Society, Social Problems, Religious Approach.

Sosyal bir varlık olan birey, üyesi olduğu toplumda birtakım sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelmek,
eğitim sosyolojinin öngördüğü kurallar ile uyulması gereken davranışları belirleyen ve uygulamasını sağlayan eğitim ve din eğitimi
aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.
Bireyin karşılaştığı sosyolojik ve manevi sıkıntıların ana hatları ele alındıktan sonra bunların giderilmesi için gerekli olan
eğitimin sosyolojik ve dini eğitsel destekleri irdelenmektedir. Bu makalede, eğitim sosyolojisi ile din eğitiminin, bireyin karşılaştığı
sıkıntıların giderilmesine dönük çözüm önerileri ele alınmaktadır.
Birey, toplumsal yaşamın içerisinde yaşadığı maddi ve manevi imkânsızlıklar nedeniyle aile içi, meslek içi bireysel ve
toplumsal sorunları yaşamaktadır. Bu da bireyin psikolojik, sosyolojik ve siyasal sıkıntılar yaşamasına neden olmaktadır.
Eğitim sosyolojisi ile din eğitimi; bireyin toplumsal yaşamında yaşadığı sıkıntıların çözümünde, sosyolojinin öngördüklerini
de içine alarak, bireyin kendisiyle barışık olmayı ve toplumla bütünleşmeyi önermektedir.
Anahtar Kelimeler: Din, Eğitim, Sosyoloji, Toplum, Toplumsal Sorun, Dini Yaklaşım.