Kumkapı'daki Afrikalı Göçmenlerin Sosyo-Ekonomik Statüsü ve Onları Göç Etmeye İten Faktörler


Creative Commons License

Nargül S.

Balkan 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Edirne, Turkey, 10 May 2020, pp.212-225

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Edirne
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.212-225
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

Dünyanın küresel bir yer haline gelmesi ürün ve hizmetlerin mobilizasyonunu ortaya koyduğu kadar insan hareketliliğine de büyük bir imkân sağlamıştır. Türkiye’nin sahip olduğu jeostratejik konumu hem göç alan hem de göç veren bir ülke olması üzerinde son derece etkilidir. Türkiye’nin Avrupa ülkelerine ulaşmada köprü vazifesi görmesi, ülkede göçmen çeşitliliğini artırmaktadır. Dolayısıyla Asya, Afrika, Ortadoğu gibi birçok farklı kıtadan gelen bireyleri büyükşehirlerde görmek mümkün hale gelmektedir. Avrupa’ya ulaşmayı amaçlayan göçmenler Türkiye üzerinde belirli bir süre kalarak hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Fakat bu planlarını göçmenlerden bazıları kimi zaman Türkiye’de uzun süreli ikamet gerektirecek şekilde gerçeğe dönüştürebilmektedir. Ortadoğu’da özellikle de Suriye’de yaşanan gerilimler sebebiyle göz önünde bulunan göçmenlerin etnik kimliği Suriyeli olarak algılansa da Türkiye’de incelenmesi gereken başka göçmen toplulukları da bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Afrikalı göçmenlerdir. Türkiye’nin 1990’lı yıllarda dış politikada Afrika açılımına gitmesi ve kıtaya birçok yönden önem vermesi, Afrikalı göçmenlerin Türkiye’ye yönelmesiyle sonuçlanmıştır. Çalışma Türkiye’ye gelen Afrikalı göçmenlerin Kumkapı’daki deneyimlerini ele almaktadır. Türkiye’ye nasıl ulaştıklarını, tercih nedenleri ve ikametleri boyunca karşılaştığı engeller vurgulanmaktadır. Bilhassa Kumkapı’da bulunan Afrikalı göçmenlerin profilleri, hem yerel halkın onlara karşı hem de Afrikalı göçmenlerin yerel halka karşı bakış açısı dile getirilmektedir. Ayrıca Kumkapı’nın mekânsal olarak yaşamaya uygun görülmesinin arkasında yatan dinamikler irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Göç, Transit Ülke Türkiye, Afrikalı Göçmenler, Kumkapı