Co-Evolution Deadlock


Ünal M., Özgökçe F.

5 th International Creation Congress In the Light of Sciences, Kütahya, Turkey, 21 - 23 October 2021, pp.14-15

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kütahya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.14-15
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Evrim hipotezini ortaya atan bilim insanları tarihsel süreçte hipotezin ortaya çıktığı günden günümüze kadar sürekli tekil bir dil ile, atomdan moleküle, molekülden monomeremonomerden polimere, polimerden hücreye, hücreden dokuya, dokudan organa, organdan sisteme, sistemden en son organizmaya kadar bir başlangıçtan bir kökenden bahsederken, son yıllarda ekosistem içerisinde canlılar arasındaki alışveriş ve cansızlar ile canlılar arasındaki etkileşimin inkar edilemez etkileri  ortaya çıkınca yaşamı anlatabilmek için birlikte oluşmuşlar birlikte evrimleşmişler şeklinde çoğul bir dil kullanmaya başlamışlardır. Bu durum temel felsefeleri olan “hayat bir mücadeledir” görüşünü tamamen ortadan kaldırmakta “hayat bir yardımlaşmadır” demeye mecbur olmaktadırlar. Çalışmamızda birlikte evrimleşmenin mümkün olmadığı örneklerle ortaya konmakta ve argümantasyon yapılmaktadır.

Canlılar alemine gelmeden, cansızların bile yağmurun kayaları parçalayarak toprağın oluşumunda oynadığı rolün ve ayrıca suyun tüm canlılık faaliyetlerindeki kritik önemini düşündüğümüzde birlikte evrim ile cansız-cansız, canlı-cansız ve canlı-canlı arasındaki ilişkilerle bugünkü hale gelmeleri için hiçbir zaman akıl, irade ve tasarruf sahibi olmayan maddeye karşılıklı iletişim ve birlikte hareket etme yeteneği vermeğe mecbur olmak anlamına gelmektedir. Bugüne kadar doğal bir sistemde moleküler ve işlevsel düzeyde gerçek anlamda bir karşılıklı evrimi gösteren bir örnek yoktur. Dolayısıyla bilim ilerledikçe hiçbir şeyin birbirinden bağımsız olmadığı anahtar kilit şeklindeki bir planın parçası olarak ilmi ilahide yaratıcının istediği tarzda ve programda meydana geldiğini ispat ve ilan etmektedir.