Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Pilot Süt Fabrikası Atık Sularının Farklı Koagülant Kullanılarak Ön Arıtımı..


Bayram T., Özgüven A.

8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi -Fen ve Mühendislik Bilimleri, Çorum, Turkey, 22 - 23 August 2020, pp.427-435

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çorum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.427-435
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract


: Ülkemizde, hızlı nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan süt ve süt ürünleri ihtiyacının karşılanması için küçük ve orta ölçekli birçok mandıra kurulmuştur. İşletme sayısına bağlı olarak, süt, yoğurt, ayran vb. yan ürünlerin üretiminin artmasıyla beraber bu tesislerden kaynaklanan çevre kirliliği ve özellikle de su kaynaklarının kirlenmesi riski artmıştır. Süt ve süt ürünleri endüstrisi atıksularının arıtılması amacıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde birbirinden oldukça farklı sistemler geliştirilmiştir. Bunların arasında biyolojik arıtma, kimyasal arıtma, arazide arıtma ve membran arıtma teknolojileri sıralanabilir. Türkiye'de süt ve süt ürünleri endüstrisi atıksuların kimyasal arıtılabilirliğine ilişkin yürütülmüş çok sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi pilot süt fabrikasından alınan numunelerle deneyler yapılmıştır. Öncelikle endüstriden kaynaklanan atıksuyu karakterize edecek tüm parametrelere bakılmıştır. Kimyasal arıtılabilirlik jar testi deneyleriyle incelenmiştir. Koagülant olarak demir sülfat, alum ve kil kullanılmıştır. Her üç koagülant için en uygun pH değerleri belirlenmiştir. Bu değerlerin belirlenebilmesi için KOİ giderme verimleri esas alınmıştır. Deneyler sonunda pH 7 değerinde 1g/L montmorillionit kullanıldığında %93 KOİ giderim verimi elde edilmiştir. Kimyasal arıtmayla elde edilen KOİ giderme veriminin kanala deşarj kriterlerini sağlamak için yeterli olup olmadığı kanala deşarj limitleri esas alınarak incelenmiştir.Yapılan kimyasal arıtım deneylerinin sonunda montmorillionitin ön arıtım amacıyla koagülant olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir.